کفر ایمان شافعی مومن کافر

  • عقیده

    مسأله کفر و ایمان از دیدگاه امام شافعی

    استاد عبدالله احمدیان "رح" یکی از مسائلی که در عصر امام شافعی مردم را هیجان زده نمود، و نه تنها در محافل فقها و محدثین و متکلمین بلکه بیشتر در کوچه و بازار و مجالس کسبه و بازرگانان غوغایی را بر پا کرده بود این پرسش بود که ایمان چیست و مؤمن کیست؟ یا روی دیگر این سکه: کفر چیست…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا