کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست

  • تربیت فرزندان

    دخترک کبریت فروش، کودکان خیابانی، قربانیان

    دخترک کبریت فروش، کودکان خیابانی، قربانیان بی فردا   یک واقعیت تلخی که در جامعه ما وجود دارد و تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است، معضل «کودکان خیابانی» است. کودکانی که کمتر به آنها توجه می شود و آنها آینه ای برای افراد دیگر جامعه هستند تا فقر را به نمایش بگذارنند و بی عدالتی ها و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا