گناهان انسان در قرآن

  • مطالب جدید

    فهم نادرست ما در مورد بخشش گناهان از طرف خدا

    فهم نادرست ما در مورد بخشش گناهان از طرف خدا خداوند چگونه گناهان ما را می بخشد؟ نویسنده: استاد: محمد حامدی  مردم ما غالباً چنین بیان می دارند که خداوند بخشنده ی همه ی گناهان است و نیازی به عذاب مان ندارد. همچنین گمان می کنند که وعده ها و وعیدهای خداوند با وعده ها و وعیدهای بشر مشابه هستند.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا