رمضان

حوادث تاريخ اسلام در نیمه دوم رمضان

حوادث اسلامی در نیمه دوم رمضان

● (حوادث در هفنه سوم)

◊ 15رمضان

پیروزی دولت عثمانی بر روسیه:

در15 رمضان 1224 هـ برابر با 24 من أکتبر 1809م:انتصرت دولت عثمانی بر روسیه در جنگ "تاتاریج پیروز شد."،در این جنگ 10هزار سربازروسی کشته شدند.

تولد حسن بن علی بن أبی طالب:

در 15 رمضان 3هـ برابر با 1 مارس 625م حسن بن علی بن أبی طالب تولد یافت.

استانداری محمد بن أبی بکر صدیق بر مصر:

در 15 رمضان سال 37هـ برابر با 23 فوریه 658م محمد بن أبی بکر استانداری مصر را عهده دار شد.

وفات عبید الله بن عمر بن خطاب:

در 15 رمضان 37هـ برابر با 23 فوریه 658م عبیدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه در گذشت.

عبور عبد الرحمن الداخل به اندلس:

در 15 رمضان 138هـ برابر با 20 فوریه 756 م عبد الرحمن الداخل معروف بـ (صقر قریش) از طریق دریابه اندلس رسید تا دولت قوی اسلامی را در اندلس تاسیس کند و این دولت از سلسله اموی بود.

 

تسلیم شدن قلعه صفد:

در 15 رمضان عام 584هـ برابر با 6 نوامبر 1188م قلعه صفد تسلیم فرمانده مسلمان صلاح الدین ایوبی شد.

 

◊ 16رمضان

ولادت شیخ حسنین مخلوف:

در 16 رمضان 1307 هـ برابر با 6 می 1890م:عالم بزرگ حسنین محمود حسنین مخلوف- مفتی دیار مصر متولد شد.

وفات مؤرخ مقریزی:

در شانزده رمضان سال 845هـ برابر با 27 ینایر 1442م، أحمد بن علی المقریزی مورخ مشهور رحلت نمود. او صاحب کتاب (المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار)و کتابهای دیگر است.

 

◊ 17رمضان

غزوه بدر کبرى:

در 17 رمضان 2هـ برابر با 13 مارس 623م غزوه بدر میان مسلمین به فرماندهی رسول الله- صلى الله علیه وسلم- و مشرکین رخ داد و این اولین پیروزی حق بر علیه باطل بود که به غزوه فرقان معروف شد.

وفات بانو رقیه رضی الله عنها:

در 17 رمضان 2هـ برابر با 13 مارس 623م بانو رقیه دختر پیامیر صلى الله علیه وسلم وفات نمود.

شهادت امام علی بن أبی طالب:

در 17 رمضان 40هـ برابر با 24 ینایر 660م:حضرت امام علی بن أبی طالب چهارمین خلیفه راشد وفات نمود.

او زود مسلمان شد و در غزوات زیادی با رسول خدا شرکت نمود و با دختر پیامبر بنام حضرت فاطمه رضی الله عنها ازدواج نمود.او به شجاعت وفصاحت وبلاغت مشهور است ودر حالی که 58سال داشت بدست یکی از خوارج بنام عبد الرحمن بن ملجم حمیری به شهادت رسید.

پیروزی بر دولت بیزانس در جنگ عموریه:

در 17 رمضان 223هـ برابر با 12 من اگست 838م پیروزی مسلمانان بر دولت بیزانس در جنگ عموریه به رهبری خلیفه معتصم عباسی به تحقق پیوست.او به منظور نجات جان مسلمانانی که از آنجا از او کمک خواسته بودند نیروی بزرگی را برای گوشمالی دولت بیزانس فرستاد.

وفات بانو عائشه رضی الله عنها:

در شب سه شنبه 17 رمضان 85هـ برابر با 12 یولیو 678م حضرت عائشة همسررسول الله صلى الله علیه وسلم دار فانی را وداع گفت. او دختر أبو بکر صدیق رضی الله عنه بود که در بقیع دفن شد.

وفات حجاج بن یوسف ثقفی:

در 17 وگفته شده در 21 رمضان سال95هـ برابر با یونیو 714م حجاج بن یوسف ثقفی قبل از پایان مدت خلافت ولید بن عبدالملک در کمتر از یکسال وفات کرد.وفات او در عراق بود و 54 سال داشت.

برکناری بیبرس عن عرش مصر:

در17 رمضان سال 709هـ برابر با 17 فوریه 1310م، سلطان بیبرس از تخت مصر در حالی که از حکومت او یکسال و نیم می گذشت به زیر آمد.

 

◊ 18رمضان

وفات سیف الله "خالد بن الولید":

در 18 رمضان 21هـ برابر با 20 من اگست 642م:شمشیر برهنه خدا "خالد بن ولید" صاحب تعداد زیادی از فتوحات وپیروزی ها بر علیه دو امپراتوری ایران و روم در گذشت،همه زندگی او در جهاد در راه خدا گذشت.

درگیریهای میان هندو ها ومسلمانان در شهر کالکوتای هند:

در 18 رمضان 1365 هـ برابر با 16 من اگست 1946م:درگیریهای میان هندو ها ومسلمانان در شهر کالکوتای هند شروع و دامنه آن به چند شهر کشیده شد.این درگیریها 3روز ادامه یافت و 7 هزار کشته داشت.

بیعت حسن بن علی به خلافت

در 18 رمضان 40هـ برابر با 24 ینایر 661 حسن بن علی رضی الله عنه بعد از وفات پدرش به خلافت رسید.

یوسف بن تاشفین باعث اتحاد مسلمانان در اندلس شد:

در 18 رمضان 484هـ برابر با1091م فرمانده یوسف بن تاشفین توانست که مسلمانان را در اندلس متحد کند و به تفرقه میان طوایف پایان دهد.

پایان دولت مرابطین مغرب

در 18 رمضان سال 539هـ،دولت مرابطین در مغرب عربی به پایان رسید و دولت موحدین تشکیل شد.هنگامی که درگیری میان (مرابطین) به رهبری تاشفین بن علی بن یوسف بن تاشفین وموحدین- به رهبری عبد المؤمن بن علی- شدت یافت و درگیری و کشتار میان دو گروه رخ داد پس از آنکه از روی صخره پرت شد کشته شد که موحدین سر او را از بدن جدا کرده و به مرکز موحدین در جایی بنام (تینمل) مرکز دعوة موحدین بردند. با این اتفاق حکومت مرابطین در مغرب به پایان رسید،هرچند که اعضای مرابطین پس از مرگ تاشفین با برادر او موسوم به اسحاق بیعت کردند اما اثری نداشت.

 

◊ 19رمضان

تأسیس دانشگاه الزیتونه:

در 19 رمضان 1375 هـ برابر با30 آوریل 1956م:حکومت تونس دستوری مبنی بر اختصاص دانشگاه زیتونیه مخصوص علم صادر کرد و 5دانشکده داشت.

وفات شیخ حسنین مخلوف:

در 19 رمضان 1410هـ برابر با 15 آوریل 1990م:عالم بزرگ حسنین محمد حسنین مخلوف، مفتی دیار مصر درگذشت.او یکی از چهره های فقه در جهان اسلام در قرن چهاردهم هجری به شمار می رود که به موضعگیرهای شجاعانه و اظهارات حق شهرت دارد.

جنگ دریایی میان عثمانی ها و پرتغالی ها:

در 19 رمضان 1121هـ برابر با 30 نوامبر 1806م جنگ دریایی میان اسکادران عرب عثمانی و ناوگان پرتغال ها رخ داد که نتیجه آن بازگشت ناوگان اعراب به راس الخیمه بود.

 

◊ 20رمضان

بنای مسجد قیروان:

در بیستم رمضان 51هـ برابر با 29 سپتامبر 671م مسجد قیروان بدست عقبه بن نافع رضی الله عنه بنا شد.

کوچ هزاران تن از قرطبه:

در 20 رمضان 202 هـ برابر با 30 مارس 818م:پس از آن که قیام اندلسی های قرطبه بر ضد حکومت امیر حکم بن هشام شکست خورد و خانه های آنان ویران شد؛ هزاران تن از آنان که نزدیک به 15 هزار نفر بودند به مصر کوچ کردند.

 

◊ 21رمضان

فتح مکة مکرمه:

در 21 رمضان 8 هـ برابر با 11 ینایر 630م فتح مکه مکرمه به اتمام رسید و این سال به سال فتح معروف شد.

این فتح (فتح الفتوح) هم نامیده شد زیرا پس از آن بود که مردم گروه گروه به دین خدا داخل شدند. در فتح مکه ابوسفیان هم مسلمان شد.

وفات حجاج بن یوسف ثقفی:

در 21 رمضان 95هـ برابر با 9 یونیو 714م:توفی حجاج بن یوسف ثقفی یکی از مردان دولت اموی درگذشت.او یکی از افراد مشهور تاریخ اسلامی است که به قدرت و خشونت در برخورد با دشمنان معروف است.در زمان حکومت او خدمات شایانی صورت گرفت که از جمله می توان برقراری امنیت و گسترش فتوحات اسلامی،ایجاد شهرواسط و نقطه گذاری قران مجید را نام برد.

ولایت سلطان أورخان اول:

در 21 رمضان 726هـ برابر با 21 اگست 1325م:سلطان أورخان اول بر سریر حکومت عثمانی تکیه زد.او دومین نفر در سلسله سلاطین محسوب می شود که موجب محکم شدن پایه های حکومت و وسعت مقام عثمانی گردید و فرقه مشهور انکشاری را بوجود آورد.

شروع حفاری در کانال سوئز:

در 21 رمضان 1275 هـ برابر با 24 من آوریل 1859م:عملیات حفاری در کانال سوئز که دریای سفید و احمر را به هم وصل می کند اغاز شد.این کار بمدت 10 سال ادامه داشت و درآن 60 هزار کشاورز مصری شرکت داشتند.در 19 نوامبر 1869 افتتاح شد. طول ان 162ونیم کیلومتر است.

وفات دعوتگر بزرگ شیخ إبراهیم عزت:

در 21 رمضان 1403 هـ برابر با 2 یولیو 1983م:دعوتگر بزرگ شیخ إبراهیم عزت یکی از دعوتگران بزرگ مصر در ربع پایانی قرن بیستم؛ درگذشت.

 

___________________

● (حوادث در هفنه چهارم)

◊ 22رمضان

جنگ طائف

در22 رمضان سال 8 هـ برابر با 12 ینایر 630م جنگ طائف رخ داد.

 

حفر کانال سوئز

22 رمضان 1275هـ برابر با 25 آوریل 1859م حفر کانال سوئز در مصر آغاز شد.

وفات امام ابن ماجه:

در 22 رمضان 273هـ برابر با 20 فوریه 886م امام حافظ أبی عبد الله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی، صاحب سنن ابن ماجه،یکی از کتابهای شش گانه حدیث دار فانی را وداع گفت.بقیه کتابهای حدیث شامل صحیح بخاری ومسلم، وسنن نسائی وترمذی، وأبی داود است.

تولد عبد الرحمن ناصر هشتمین امیر اندلس:

در 22 رمضان 277هـ برابر با 7 ینایر 891م:عبد الرحمن ناصر هشتمین نفر از امرای اندلس از سلسله اموی از مادر زاده شد.او اولین کسی بود که لقب أمیر المؤمنین گرفت و به القاب خلافت هم نامیده شد.عصر او 50 سال ادامه یافت و در زمانی بود که تمدن اندلس در شکوفایی بود.

 

 

◊ 23رمضان

انهدام مجسمه لات:

در 23 رمضان 9هـ برابر با 631م مجسمه بت لات از بین رفت.

پیروزی مسلمانان بر ساسانیان:

در 23 رمضان 31هـ برابر با 652م در زمان خلافت حضرت عثمان بن عفان- رضی الله عنه- سپاه اسلام بر لشکر ساسانی پیروز شد.این اتفاق پس از کشته شدن فرمانده ساسانیان به نام یزدگرد بن شهریار آخرین پادشاه مملکت فارس رخ داد و بدین ترتیب بساط سلطنت فارس برچیده شد.

ولادت "أحمد بن طولون" مؤسس دولت طولونی:

در 23 رمضان 220هـ موافق با 20 سپتامبر 835م:"أحمد بن طولون" مؤسس دولت طولونی در بغداد متولد شد.او آموزشهای نظامی و دینی را در همانجا دید و پس از بود که توجه همه به علم و شجاعت او جلب شد.درسال 254هـ برابربا 868م والی مصر گردید وموفق گردید که دولتی قوی که شامل مصر وشام وحجازبود تاسیس کند.مسجد بزرگ قاهره نشانگر پیشرفت و بزرگی دولت اوست.

انتشار شماره اول نشریه "الأخبار:

در 23 رمضان 1371هـ برابر با 15 یونیو 1952م:اولین شماره نشریه الاخبار بدست علی و مصطفی امین منتشر شد.این نشریه تاکنون تحت عنوان "أخبار الیوم" منتشر می شود.

 

◊ 24رمضان

بنای مسجد عمرو بن عاص درفسطاط:

در بیست و چهار رمضان سال 20هـ برابر با 5 سپتامبر 641م بنای مسجد عمرو بن عاص رضی الله عنه درفسطاط به پایان رسید.

تسلیم شدن ژاپن:

در24 رمضان 1364 هـ برابر با 2 سپتامبر 1945م:وزیر خارجه ژاپن پیمان تسلیم کشورش را در جنگ جهانی دوم تقدیم ژنرال آمریکایی ماک آرچر در میسوری نمود.تسلیم شدن ژاپن پس از بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی که کشتار وحشتناکی به دنبال داشت رخ داد.

سلاح نفت در جنگ دهم رمضان:

در 24 رمضان 1393هـ برابر با 21 اکتبر 1973م:کشورهای کویت وقطر وبحرین ودبی تصمیم گرفتند که صادرات نفت به ایالات متحده آمریکا وهلند را متوقف کنند.این اتفاق در هم پیمانی بامصر و سوریه در جنگ پیروزمند بر علیه اشغالگران یهودی در جنگ ده رمضان و ششم اکتبر رخ داد.

وفات شکارچی تانکها:

در24 رمضان 1422هـ مطابق با 9 دسامبر 2001م:شکارچی معروف تانکها مشهور در جنگ أکتبر 1973م "محمد عبد العاطی"درگذشت.. که به اسم شکارچی تانکها معروف است. واسم او در کتابهای تاریخ جنگها ثبت شده است.

 

◊ 25رمضان

نابودی بتها:

در25 رمضان 8 هـ برابر با 15 ژانویه 630م رسول الله صلى الله علیه وسلم خالد بن ولید را مامور نابودی بتها و از جمله عزی نمود. همچنانکه عمرو بن عاص نابودگر سواع، و سعد بن زید الأشهلی نابود کننده منات بود و هر کدام با موفقیت وظیفه خود را انجام دادند.

جنگ (ملاز جرد):

در بیست و پنجم رمضان سال463هـ برابر با 1070م، مجاهد (ألب آرسلان) فرمانده سپاه اسلام وسلطان دولت سلجوقی، پیروز یگانه لشکر تاریخ اسلامی، بر دولت بیزانس، پیروز شد و با صلیبیان پیمان بست. در این جنگ امپراتور دولت بیزانس بنام رومانوس چهارم اسیر گشت.این جنگ درنزدیکی مرزهای غربی آسیای صغیر رخ داد.

کشته شدن خلیفه عباسی الراشد بالله:

در25 رمضان سال 532هـ برابر با 5 ژوئن 1138م، خلیفه عباسی الراشد بالله در اصفهان؛ هنگامی که گروهی از اهالی خراسان را کشت به قتل رسید.

جنگ عین جالوت:

در روز جمعه 25 رمضان 658هـ برابربا 1260م مسلمانان بر مغولان پیروز شدند؛ این پیروزی پس از آن رخ داد که ممالیک مغولها راشکست دادند ودر جنگ عین جالوت به فرماندهی سلطان پیروز سیف الدین قطز آنها را به عقب راندند. این جنگ در منطقه ای واقع در بیسان و نابلس در فلسطین اتفاق افتاد. فرمانده مغولان در این جنگ "کیتوبوقا"، بود.بدین ترتیب خداوند تمدن اسلامی را از نابودی مغولان نجات داد.

تولد عالم برجسته فخر الدین رازی:

در25 رمضان عام 544هـ برابر با 25 ژانویه 1150م، عالم بزرگوار فخر الدین رازی متولد شد. او فقیه واصولی بزرگ "محمد بن عمر بن حسین بن علی"، معروف بـه "فخر الدین رازی"، صاحب تفسیر قرآن کریم "مفاتیح الغیب"،است که از تفاسیر مشهور است و مولفات او بالغ بر صد جلد است.

ولادت رهبر مصری محمد فرید:

در 25 من رمضان 1284 هـ برابر با 20 ژانویه 1868 م:رهبر یکی از حرکتهای ملی در مصر بنام محمد فرید متولد شد.

 

◊ 26رمضان

بازگشت از غزوه تبوک:

26 رمضان 9 هـ برابربا 5 ژانویه631 م

پیامبر صلى الله علیه وسلم از غزوه تبوک بازگشت.در این جنگ اصحابی چون کعب بن مالک با عذر آوردن از شرکت در جنگ خودداری کرده بودند.، پیامبر بلافاصله به مسجد رفت.

وفات ابن خلدون پرچمدار جامعه شناسی:

26 رمضان 808هـ برابر با 16 مارس 1401م

وفاة دانشمند کامل و پیشتاز علم جامعه شناسی "عبد الرحمن بن خلدون" درگذشت.او در بسیاری در علوم و فنون مانند تاریخ و سیره و مباحث تربیتی و… صاحب تالیف است.

 

◊ 27رمضان

وفات خلیفه اموی منصور در اندلس:

در27 رمضان عام 392هـ برابر با 1002م، چهارمین خلیفه اموی،منصور در اندلس درسن 56 سالگی در اندلس وفات نمود. اسم کامل او حاجب منصور محمد بن عبد الله بن أبی عامر معافری است و زمان حکمرانی او 25 سال (367 – 392هـ)ادامه یافت.

فتح قلعه محصور فولک توسط مسلمانان در سلوفاکیا:

27 رمضان 1093 هـ برابر با 29 من سپتامبر 1682م

فرمانده عثمانی "أوزون إبراهیم پاشا" بر قلعة فولک در سلوفاکیا علاوه بر 28 قلعه دیگر درمنطقه مستولی شد. این فرمانده مسلمان توانست بر کل سلوفاکیا چیره شود.

پیروزی مسلمین بر سپاه آلمانی:

27 رمضان 1107 هـ برابربا 20 آوریل 1696م

سلطان عثمانی دومین حمله شاهانه را بر اروپا صورت داد و در جنگ شرسه با سپاه آلمان مواجه شد و در حالی که شش ماه بطول کشید با پیروزی عثمانیان به پایان رسید.

 

◊ 28رمضان

ازدواج رسول صلى الله علیه وسلم با بانو زینب بنت خزیمة:

در 28 رمضان وگفته شده در5 رمضان 4هـ برابر با 626م رسول الله صلى الله علیه وسلم با ام المؤمنین بانو زینب بنت خزیمة بن الحارث مشهور به (أم المساکین) ازدواج نمود.

دخول ثقیف در اسلام:

در بیست و هشتم رمضان 9هـ برابر با 1 ژانویه 631م گروهی از قبیله ثقیف به نزد رسول الله صلى الله علیه وسلم آمدند و دخول خود را به اسلام اعلام کردند.

پیروزی مسلمانان در جنگ شذونه:

در 28 رمضان 92هـ برابر با 18 جولای 711م:جنگ شذونة میان مسلمانان به فرماندهی طارق بن زیاد وگوتیک ها به رهبری لذریق رخ داد، براین پیروزی مسلمانان هم پیمان شدند.بدین وسیله اسلام وارد اسپانیا شد و دولت اسلامی در آنجا هشت قرن ادامه یافت.

 

حکومت محمد علی جناح در پاکستان:

در 28 رمضان 1369 هـ = 15 اگست 1947م:محمد علی جناح حکومت پاکستان را پس از جدایی از هندوستان برعهده گرفت.

 

◊ 29رمضان

فرض زکات ونمازعید وامر به جهاد:

در 29 رمضان 2هـ برابر با 24 مارس 624م زکات فطر و زکات اموال فرض شد ونماز عید تشریع گردید. در همین ماه به جهاد امر داده شد.

بنای شهرقیروان:

در 29 رمضان 48هـ برابر با 9 نوامبر 668م عقبة بن نافع دستور داد که شهر قیروان بنا شود تا بعنوان قلعه ای محکم برای مسلمانان در مقابل حملات رومیان و صلیبی ها عمل کند.

جنگ خازندار (مرج الصفر):

در بیست ونه رمضان سال699هـ برابر با 17 یونیو 1300م،جنگ خازندار معروف به (مرج الصفر) درجنوب شرق دمشق رخ داد ودر آن فرمانده أحمد ناصر بن قلاوون توانست که لشکر مغول را شکست بدهد.

پرواز به فضا توسط یک جوان عرب:

در 29 رمضان 1405هـ برابر با 17 یونیو 1985م:امیر "سلطان بن سلمان" با سفینه فضایی دیسکاوری به فضا پرواز کرد و این سفر او یک هفته به طول انجامید. سلطان متولد 1375هـ برابر با1956م درسعودی است و درنیروی هوایی کار می کرد و در سال 1996م بازنشسته شد و به امور خیریه و اجتماعی رو آورد.

 

◊ 30رمضان

وفات عمرو بن العاص

در 30 رمضان 43هـ برابر با 664 عمرو بن العاص رضی الله عنه در حالی که 100سال داشت درگذشت.

وفات امام بخاری:

در30 رمضان 256هـ برابر با 31 اگست 869م امام "محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة"، معروف به امام بخاری، أمیر المؤمنین در حدیث، وصاحب کتاب "صحیح البخاری"، صحیح ترین کتاب بعد ازکتاب الله، و"التاریخ الکبیر"، و"الأدب المفرد" دار فانی را وداع گفت.

ولادت امام ابن حزم:

در30 رمضان 384هـ برابر با 7 من نوامبر 994م

امام بزرگ"محمد بن علی بن أحمد بن سعید"، معروف بابن حزم متولد شد.او یکی از بزرگان فرهنگی قرن پنجم هجری است که در فقه و تاریخ وتطبیق ادیان تالیفات گرانبهایی دارد.مشهورترین آنها عبارتند از :"المحلى"، "الفصل فی الملل والأهواء والنحل".

منبع: پایگاه اصلاح

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن