خانه ---> خبر های جدید ---> آخرین نتایج همه پرسی مصر، 56درصد « آری» گفتند
همه پرسی مصر

آخرین نتایج همه پرسی مصر، 56درصد « آری» گفتند

آخرین نتایج همه پرسی مصر، 56درصد « آری» گفتند
نتایج مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در 10 استان این کشور نشان می‌ دهد که به جز 2 استان قاهره و الغربیه، در بقیه استان‌ها تعداد موافقان بیشتر از مخالفان بوده است.

به نقل از روزنامه المصری الیوم، 4 میلیون و 597‌هزار و 382 نفر به نسبت 5/56 درصد به قانون اساسی جدید «آری» گفته و 3 میلیون و 537 هزار و 264 نفر به نسبت 5/43 درصد نیز رأی «نه» داده‌اند.

دو استان قاهره و الغربیه در صدر استان‌هایی که رأی «نه» داده‌اند، قرار دارند و بر این اساس در قاهره 950‌هزار و 532 نفر به نسبت 08/43 درصد «آری» گفته و در مقابل یک میلیون و 256 هزار به نسبت 9/56 درصد «نه» گفته‌اند و مجموع آراء صحیح نیز 2 میلیون و 206 هزار و 780 رأی بوده است.

در استان الغربیه 468‌هزار و 244 نفر به نسبت 78/47 درصد «آری» و 509‌هزار و 972 نفر به نسبت 13/52 هزار «نه» گفته‌اند، تعداد آراء صحیح 978‌هزار و 171 رأی، آراء باطله 14‌هزار و 394 رأی و تعداد حاضرین 992‌هزار و 565 نفر بوده است.

در استان اسیوط 449‌هزار و 431 نفر به نسبت 08/76 درصد «آری» و 141 هزار و 244 نفر به نسبت 92/23 درصد نیز «نه» گفتند، تعداد رأی‌دهندگان 604‌هزار و 918 نفر، مجموع آراء صحیح 590 هزار و 675 رأی و آراء باطله 14‌هزار و 243 رأی.

در استان اسوان 149‌هزار و 20 نفر به نسبت 22/75 درصد رأی «آری» و 45‌هزار و 396 نفر به نسبت 9/22 درصد رأی «نه» دادند، مجموع رأی‌دهندگان 198‌هزار و 107 نفر، تعداد آراء صحیح 194‌هزار و 416 رأی و آراء باطله 3‌هزار و 691.

در استان سوهاج 469‌هزار و 943 نفر به نسبت 80/78 درصد رأی «آری» و در مقابل 126 هزار و 836 نفر به نسبت 20/21 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح 596‌هزار و 329 رأی، آراء باطله 13‌هزار و 352 رأی و تعداد حاضرین نیز 609 هزار و 681 نفر.

در استان الشرقیه، 737‌هزار و 611 نفر به نسبت 90/65 درصد رأی «آری» و در مقابل 381‌هزار و 775 نفر به نسبت 10/34 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و 119 هزار و 386 رأی، آراء باطله 20‌هزار و 385رأی و تعداد حاضرین یک میلیون و 139‌هزار و 771 نفر.

در استان الدقهلیه 645‌هزار و 261 نفر به نسبت 12/55 درصد رأی «آری» در مقابل 525 هزار و 326 نفر به نسبت 88/44 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و 170 هزار و 587 رأی، تعداد آراء باطله 21 هزار و 575 رأی و تعداد حاضرین نیز یک میلیون و 192 هزار و 162 نفر.

در استان جنوب سینا 11‌هزار و 697 نفر به نسبت 43/63 درصد رأی «آری» در مقابل 6 هزار و 743 نفر به نسبت 57/36 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح 18‌هزار و 440 رأی، تعداد آراء باطله یک‌هزار و 410 رأی و تعداد حاضرین 19 هزار و 850 نفر.

در استان شمال سینا 50‌هزار و 924 نفر به نسبت 30/78 درصد رأی «آری» و در مقابل 14‌هزار و 111 نفر به نسبت 70/21 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح 65‌هزار و 53 رأی، آراء باطله 941 هزار و تعداد حاضرین نیز 65‌هزار و 976 نفر.

در استان اسکندریه 664‌هزار و 719 نفر به نسبت 65/55 درصد رأی «آری» در مقابل 529‌هزار و 613 نفر به نسبت 35/44 درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و 194‌هزار و 332 رأی، آراء باطله 2‌هزار و 864 رأی و تعداد حاضرین یک میلیون و 197‌هزار و 196 نفر بوده است.

نقل از رویداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@