تاریخزندگی نامهمحمّد رسول اللهمطالب جدید

خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه

خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه

نویسنده: السید محمد حسین الحسینی / ترتیب: محمد أمین الباز

۱ـ ایشان ۳۰ سال پیش از بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم متولد شد.

۲ـ روزی که ایمان آوردند تعداد مسلمانان ۳۹ نفر بود.

۳ـ عمر فاروق رضی الله عنه پدر ام المؤمنین حفصه پدر خانم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می باشد.

۴ـ روزی که به خلافت رسیدند ۵۵ سال داشتند.

۵ـ مدت خلافت ایشان ده سال وشش ماه وچهار روز بود.

۶ـ در زمان خلافت ایشان سرزمین های شام،عراق،مصر،ایران بزرگ،طرابلس وآذربایجان فتح گردید.

۷ـ شهرهای بصره وکوفه در دوره خلافت ایشان بنا گردید.

۸ـ ایشان اولین کسی است که تاریخ هجری را اساس گذاشت ودیوان را ترتیب در جماعت با مردم نماز تروایح ادا کرد.

۹ـ ایشان یکی از ۱۲ نفر مجتهد عصر صحابه هستند.

۱۰ـ پس از رحلت در خانه حضرت عایشه رضی الله عنها در جوار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  وابی بکر صدیق دفن گردید.

۱۱ـ همسرا؛ایشان با زینب دختر مظعون،ام کلثوم دختر حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه وجمیله دختر ثابت ازدواج کردند.

۱۲ـ فرزندان؛حضرت عمر رضی الله عنه،صاحب ۱۲ فرزند شدند که شش فرزندشان پسر وشش فرزند دیگر دختر بود.

پسران؛عبد الله،عبد الرحمن،زید،عبید الله ،عاصم وعیاض.

دختران؛حفصه ( ام المؤمنین) رقیه،فاطمه،صفیه،  زینب وام ولید.

اسم ولقب:

ایشان،عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی می باشد، نسب ایشان با رسول خدا صلی الله علیه وسلم در کعب بن لوئ به هم می رسد.

کنیت: ابو حفص که روز جنگ بدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ایشان را مسمی کردند.

لقب: فاروق (جدا کننده حق از باطل) این لقب توسط نبی کریم صلی الله علیه وسلم در روز اسلام آوردن سیدنا عمر به ایشان داده شد،زیرا خداوند به وسیله او اسلام را عزیز وقوی ساخت و او حق را از باطل جدا کرد.

ویژه گی ها،ومحیط رشد ونموی عمر رضی الله عنه:

عمر فاروق رضی الله عنه در مرکز دینی عرب،یعنی: مکه معظمه در خانه که به قوت ورشادت معروف بود به دنیا آمد ورشد یافت،در جاهلیت برای رفع مشکلات ونزاع های موجوده میان قبایل عرب در رأس هیأت ها برای میانجیگری انتخاب می شد،از نظر جسمی شخصی بلند بالا،تنومند،نیکو صورت وقوی بود.

مسلمانان از دست ایشان در عهد جاهلیت به خصوص سالهای اوج دعوت مرارت ها دیدند.

چگونه اسلام آورد؟

بنا به اختلاف روایات ایشان در سالروز بعثت سی سال داشت،در سال ششم بعثت ایمان آورد،از بدو مفتخر شدن به اسلام سخت گیری او از سر مسلمنان برداشته وبر سر کفار فرود آمد.

پیش از ایشان ۳۹ نفر از اصحاب اسلام آورده بودند که با اسلام آوردن عمر فاروق رضی الله عنه تعداد مسلمانان به چهل نفر رسید.

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کرد. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود،دعای پیامبر این بود:« اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ إِلَیْکَ بِأَبِی جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» “بار خدایا! اسلام را به هر یک از این دو نفری که نزد تو محبوب است عزت بده،ابی جهل یا عمر بن خطاب” که خداوند دعای پیامبرش را پذیرفت ودومی را بر گزید،که: اسلام آوردن عمر نشانه محبوبیت وکرامت او در پیشگاه خداوند است.

مصاحبت با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم:

همصحبتی وهمراهی با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان در ایشان اثر کرد که از او مؤمن مثالی ومتعهد به پروردگار،مطیع وفرمانبردار پیامبر،مخالف سرسخت دشمنان اسلام ساخت.در تمام غزوات وجنگ ها با رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضور داشت،رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از او با جملات در بار وگهربار خود تقدیر کرده او را تحسین می نمودند،به این حدیث شریف توجه کنید:« إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ» ” همانا خداوند حق را در زبان عمر جاری ودر قلب او نهاده است “.

سیدنا عمر با تدبیر وشجاع،سیاست مدار ومدبر ومشاوری امین بود وبنا به حکمت الهی در چند مورد  تحریم شراب،عدم قبول فدیه،وموضوع حجاب از آن جمله است،او از سلسله جونان عهد رسالت بود وهمانند سایر اصحاب جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دامن رسالت به نیکوترین وجه تربیه گردید. سالها همراهی با منجی عالم بشریت از او عمری ساخت که با همه شهامت،شجاعت و … نتوانست رحلت جانسوزختم الأنبیاء،نبی معصوم ورحمت جهانیان را تحمل کند،او از شدت الم ودرد فقدان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می گفت:” رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از دنیا نرفته بلکه دوباره به میان مردم باز می گردد ومی گفت: هر کس بگوید: رسول اکرم از دنیا رفته است گردنش را با شمشیر می زنم”.

ایشان همان طور که با مشرکان سخت گیر ودشمن بود با منافقان مزور وریاکار نیز چنان تعاملی داشت،هر گاه می دیدند کسی با حرکت ویا سخن خود قصد اهانت به پیامبر اسلام را دارد می گفت: ای رسول خدا بگذارید گردن این منافق را بزنم…

رسول انسانیت سیدنا عمر رضی الله عنه را در شمار جمع دیگری از اصحابش به بهشت بشارت می دهد،همین او را کافی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حالی که از ایشان راضی بود از دنیا رفتند.

نقش عمر فاروق رضی الله عنه در زمان خلافت ابی بکر صدیق:

عمر رضی الله عنه به عنوان وزیری امین وصادق،همکاری خیر خواه ویاری مددکار برای حضرت ابو بکر صدیق به حساب می رفت.

نقش ایشان هنگام اختلاف اصحاب در سقیفه بنی ساعده مهم وراهگشا بود،اقدام وی را باید الهامی الهی دانست که در آن شرایط سخت دست به بیعت با ابوبکر رضی الله عنه پیش نمود وبه تعقیب ایشان،اولاً انصار وسپس مهاجرین برای انجام مراسم بیعت اقدام کردند.

آنان در آن شرایط خطیر ابوبکر صدیق را مناسب ترین گزینه به خلافت رسول خدا تشخیص دادند وخلیفه کردن رسول خدا ابوبکر صدیق را در نماز سند شاخصه برای تصدی خلافت راشده ایشان دانستند.

عمر رضی الله عنه همان طور که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سخت گیر وشدید بود در زمان حضرت ابوبکر هم رویه اش چنین بود،البته حلم وبردباری وگذشت وعفو ابی بکر ایجاب می کرد تا در کنارش وزیری سخت گیر باشد،در ساختار دولت اسلامی پس از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حلم،صبر وشکیبایی خلیفه وهیبت وشدت وقوت وزیر او ،باهم در آمیخت وآن ساختار مستحکم را ساخت.

در مسند خلافت:

بعد از در گذشت جانشین رسول خدا صلی الله علیه وسلم بنابر وصیت ایشان،وتأیید شورا واخذ بیعت از کافه مردم،عمر فاروق به عنوان « امیر المؤمنین» زمام خلافت را بدست گرفت،ایشان در شرایطی جانشین رسول خدا گردید که مسلمانان با فارسیان ورومیان در حال جنگ بودند؛شهرها یکی پی دیگری فتح می شد،بلاد مفتوحه نیازمند کار گزاران خدا ترس،امین،صادق وبا درایتی بود که باید،در جای پای خلیفه پا می گذاشتند وسیاست عادلانه که متأثر از تعالیم اسلامی بود را به تبع از امیر المؤمنین پی گرفته وبکار می بستند،عرب  های مسلمان وفاتح در برابر سیل مال ومنال وغنایم قرار گرفتند،این خطر احساس می شد که مبادا مجاهدان فریفته دنیا شوند ومحبت دنیا وشرینی های آن،آنها را از میدان جهاد ورزم به سریر رفاه وآسایش بکشاند،بدین لحاظ حضرت عمر رضی الله عنه بهترین تدبیرها وبرنامه ریزی ها را طرح کرد،ودر دوران خلافت راشده اش بزرگترین خدمات را در تاریخ مسلمانان بنام خود ثبت نمود.

کارهای نیمه تمام جهادی زمان خلیفه اول توسط خلیفه دوم رضی الله عنه در جنگ با فارسیان،رومیان،مصر وشام و… بپایان رسید.

ساختار دولت اسلامی منظم،دیوان ها مرتب،حقوق ومستمری برای اصحاب کارکنان دولت اسلامی وازواج مطهرات واهل بیت تعیین،وبا بهترین وجه واتخاذ سیاست درست خراج بر اراضی مفتوحه وضع وبرای عرصه های مختلف دولت اسلامی قوانین ومقررات ساخته شد،با شهروندان بلاد مفتوحه بر اساس رأفت اسلامی ،عدل وتسامح رفتار می شد،مسیحی،یهودی ودر مجموع پیروان کتابهای آسمانی آزادانه حق داشتند مراسم عبادی خود را بجای آورند،ایشان در طول زمان خلافت راشده اش کارهای انجام داده که تاریخ نظیر آن را کمتر سراغ دارد!

جا دارد به پر توهای تجلی بخش  یکی از اهداف اساسی اسلام که اعطای حریت وآزادی برای مردم بود ودر زمان حکومت حضرت عمر رضی الله عنه با آن همه اقتدار جلوه خاص یافت اشاره کنم،آزادی بیان،نقد وانتقاد واز همه مهمتر نقد حکام کاملاً رسمی وقانونی بود،هر کس می توانست خلیفه را نقد کند،ما در تاریخ داریم که زنها خلیفه را نقد کردند،داستان آن زنی که به خلیفه در باب مهر دختران در داخل مسجد اعتراض کرد را هرگز تاریخ به عنوان یکی از ده ها سند حضور زن در اجتماع وسند آزادی نقد فراموش نمی کند،من در عجبم از کسانی که امروزه بر منبری که روزگاری سیدنا عمر از بالای همان منبر توسط یک خانم مورد انتقاد واقع شد،حضور زن را در مسجد غیر شرعی می دانند. وآن روز که خلیفه بر منبر خطبه می خواند،یکی از اصحاب فریاد می کشد ای عمر ! گفته هایت را نمی شنویم ونمی پذیریم،گفت: چرا ؟ گفتند: چون تو باید توضیح دهی که این پیراهن بلند را از کجا آورده ای؟ ایشان خم بر آبرو نیاورد ومخالف خود را منکوب نکرد،بلکه به فرزندش عبد الله گفت: بلند شود وتوضیح دهد بعد از اینکه عبد الله بلند شد وتوضیح داد قناعت اصحاب حاصل گردید وبعد گفتند: حالا بگو که می شنویم وفرمان می بریم.

لازم است گوشه از عدالت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را ذکر کنم،آورده اند آنگاه که نیروهای لشکر توحید قدس را در محاصره داشت،متولیان شهر قدس که مسیحی بودند پیشنهاد صلح وتسلیم شهر بدون جنگ را نمودند،از طرف مسلمانان این پیشنهاد پذیرفته شد،جریان به مدینه منوره( دارالخلافه) گزارش گردید،امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه با اصحاب رسول خدا در رابطه با فتح بیت المقدس مشوره کرد،سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه به سیدنا عمر مشوره داد که چون قدس شهر بسیار مهمی است خود شما شخصاً برای تسلیم گرفتن شهر عازم شوید،این پیشنهاد مورد پذیرش خلیفه قرار گرفت،خلیفه عادل،سیدنا علی بن اب طالب رضی الله عنه را به جای خویش در مدینه قرار داد وخود به سوی شام حرکت کرد،خلیفه که شرق تا غرب را کنترل می کند بدون گارد تشریفات ولشکر وسلاح فقط با غلام خود حرکت کرد،در میان راه به غلامش گفت: باید در راه هم عدالت رعایت شود،وسیله سواری شان شتری بود،با تناوب بر شتر سوار می شدند ویک نوبت هم شتر را خالی همراهی می کردند،از نهایت تشدد در عدل چون ساعت در آن زمان نبود،خلیفه بر شتر سوار می شد وسوره «یس» را می خواند،وبعد غلام پائین می شد وبه اندازه قرائت یک سوره «یس» شتر را خالی همراهی می کردند،تا این که به سرزمین سوریه رسیدند،در مناطق خوش آب وهوای سوریه لشکریان توحید را دیدند که در سایه سار باغ ها وروی چمن ها اردو زده اند،این وضعیت را که دیدند،فوراً هدایت داند که نیروها باید از این منطقه خوش آب وهوا بیرون شود،استدلال شان این بود که نیروی نظامی لشکر توحید باید در سخت ترین شرایط ومناطق سخت ودشوار اردو زند،  وآن نیرو می بایست خود را با نا ملایمات وطاقت فرسا ترین وضعیت وفق دهد.

ارکان حرب نیروی موحد به استقبال امیر المؤمنین،عالی ترین رهبر جهان اسلام شتافت،اتفاقاً غلام بر شتر سوار بود،وسیدنا عمر پاهایش با گل وخاک آلوده شده بود،مجموعه ارکان حرب ( عمر وبن العاص،شرحبیل بن حسنه،خالد بن الولید،یزید بن ابی سفیان وابو عبیده بن الجراح) این بی تکلفی خلیفه وبا پای به داخل گل ولای آمدن را برای خود کسر شأن دانستند،ولی جرأت نکردند بگویند،برای سیدنا ابو عبیده بن الجراح ( امین این امت) گفتند،تو برای خلیفه بگو که چون می خواهد به نزد بزرگان مسیحیت برای فتح قدس برود اینگونه رفتن مناسب شأن خلیفه اسلام نیست. ابو عبیده رضی الله عنه برای امیر المؤمنین جریان را گفت:عمر  رضی الله عنه فرمود: « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو ابتغینا العزه فی غیرها أذلنا الله » “خداوند ما را به اسلام عزت داده است اگر عزت را در جای دیگر جستجو کنیم،خداوند ما را خوار می گرداند”.

خلیفه راشده با همان وضعیت وارد قدس شد وقدس را تسلیم گرفت او پرچم اسلام را در قدس برافراشت ما فرویش انداختیم! او قدس را فتح کرد ما بابی توجهی به دشمنش دادیم،خدا یا می دانم که هیچ عذری موجه نیست! پس ما را توفیق عنایت کن.

ویژگی ها:

۱ـ در دفاع از عقیده:

عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبل از اسلام آوردن با مسلمانان دشمنی داشت،او می گفت: اینان از کیش آبا و اجداد خود روی گردانیده اند،پس از ایمان آوردن یکی از عساکر لشکر بزرگ توحید بود،او در دفاع از عقیده ودینش هرگز حاضر به مصالحه نشد،قبل از او مسلمانان در خفا مراسم های عبادی شان را بجای می آوردند،چون سیدنا عمر ایمان آورد مسلمانان از اختفا بدر آمدند،ایشان در داخل حرم کعبه با صدای بلند فریاد می زد: من از دین گذشته به اسلام گرویدم.

۲ـ التزام در برابر حق:

در اجرای حق،هیچ گاه ملاحظه خانواده،دوست،و … را نمی نمود،در قضیه اسرای بدر،ایشان شدید بر خورد می کردند،گفتند: اینان زعمای قریش اند بیایید گردن اینها را بزنیم،واین شدت را سزای کسانی می دانست که با خدا ورسول او  ستیز می کردند.

در روز صلح حدیبیه هر گز نمی توانست شروطی که کفار وضع کرده وعلی الظاهر به ضرر مسلمانان بود را با رضایت بپذیرد،پیش رسول خدا آمد وگفت: یارسول الله آیا ما بر حق وآنان بر باطل نیستند،رسول خدا فرمودند « چرا» تا حدی پیش رفت که آخر رسول خدا برایش فرمودند:« ای پسر خطاب! من رسول خدایم وهرگز خداوند من را ضایع نمی کند» سپس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قانع شد.

۳ـ فرمان برداری از رهبری:

باهمه آن سخت گیری وشدت که ایشان در برابر حق از خودنشان می داد،اما اگر حق را در جانب دیگری می یافت فوراً تسلیم می شد وآن را می پذیرفت،در قضیه صلح حدیبیه با همه شدت ومخالفت همین که دید پیامبر شان راضی است در جا تسلیم شد،ودر جریان جنگ با مرتدین سیدنا عمر مخالفت کرد،که مبادا با برادران مسلمان جنگ شود اما موقف حضرت ابوبکر او را به خضوع واطاعت واداشت وچون دریافتند که حق به جانب خلیفه رسول خداست ایشان اولین کسی بود که لبیک گفت واطاعت کرد.

۴ـ ترحم به ملت:

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با آن همه شدتی که داشت ولی به ضعفا، فقراء ومردم چنان ترحم ومهربانی داشت که کمتر در تاریخ دیده ایم،پس از اینکه مردم احساس کردند که عمر رضی الله عنه خلیفه گردیده،ایشان به منبر رفته چنین خطبه ایراد کردند:«ای مردم! سخت گیری وشدتی که من داشتم چند برابر شده است،زیرا سخت گیری های من نسبت به ستمگران وکسانی است که بر مسلمانی می تازد وتجاوز می کند،بر عکس من در برابر افراد دیندار وکسانی که بر خط خود استوار اند کاملاً نرم ومهربانم،من به هیچ کس اجازه نخواهم داد به کسی ستم کند اگر کسی را به چنین جرمی بگیرم،او را بر زمین خوابانیده وپای خود را چنان بر صورتش فشار می دهم تا در برابر حق تسلیم شود،اما در برابر اهل گذشت وبخشش ونیکان گونه صورتم همچون خاک زیر پای شان خواهد بود».

این است ترحم،عطوفت،مرحمت وگذشت حاکم مشفق وناصح امت او بر این اساس شب پاسبانی می داد،در حالی که مردم خواب بودند او شب ها گشت می زد تا حال رعیت را دریابد ،ایشان خود را مدیون مردم می دانست اما چماق داران جهل،تزویر وزور،مردم را نوکر خود می شمرند،داستان همان زن را حتماً شنیدید،که از فرط گرسنگی فرزندانش ریگ ها در دیگ گذاشته بود وبرای فرزندان خود می جوشانید وآنها را مصروف می کرد،تااینکه قرار شوند وبخوابند،عمر رضی الله عنه چون این وضع را دید،رفت وبر دوش خود آرد وروغن آورد وبا دست خود غذا تهیه کرد وبه پسر ها غذا داد تا سیر شدند او امت را غذا می داد تا سیر شوند مدعیان حکومت عمری غذا را از ملت می گیرند تا ملت بمیرد،فرق از کجاست تا به کجا !

در سال ۱۸ هجری قمری که به ( قحطی مشهور شد) حضرت عمر رضی الله عنه سوگند یاد کرد که هرگز گوشت نخواهد خورد تا شکم اطفال مسلمانان سیر نشود معمولاً شتر،گاو وگوسفند در مسجد ذبح،وبرای فقرا توزیع می شد، روزی طباخ قسمتی از جگر،گرده ودل حیوان مذبوحه را بریان وبرای امیر المؤمنین تقدیم کرد،ایشان گفتند: « این غذا از آن کیست»؟ طباخ گفت: از شماست ای أمیر المؤمنین! فرمود: « بدبخت! مادر به داغت بنشیند – این غذاها را بردار وبرای فقرای مسلمانان توزیع کن وبرای من همان نان خشک وروغن زیتون ونمک را بیاور» حضرت عمر تمام کاروانهای امدادی غذایی را که از شهر ها می آمد بدون این که  چیزی از آنها بخورد میان فقرای مسلمانان تقسیم می کرد وغذای خودش همان نمک،روغن زیتون ونان جو بود،ایشان درد امت را با تمام وجود خود لمس می کرد،در خطبه فرمود:« چگونه می توان حال رعیت را در یابم،اگر دردهایی که به آنها می رسد را شخصاً لمس نکنم»

ایشان در رابطه با حفظ،ونحوه مصرف بیت المال نهایت دقت ودغدغه داشت،مردم را صاحب بیت المال می دانستند،ایشان در جای می فرمود: « هیچ کسی از دیگری در این مال مستحق تر نیست،مال از آن امت،ومن هم فردی از امت می باشم» اهمیت موضوع از اینجا مشخص می شود که با درایت وحکمت است که کشتی عدالت اجتماعی که سکان آن در دست سیاستمدار،مدبر ومدیر بزرگ مسلمانان است از میان امواج وطوفان ها سالم گذرنمود.

۵ـ درایت وخبرگی،عامل مهم در اداره دولت:

حضرت عمر رضی الله عنه کار گزاران خود را شدیداً زیر نظر داشت،در انتخاب والیان مناطق ملاک های مهمی را مورد دقت قرار داده  وگزینش سختی می نمود،جدای از زهد،تقوی وخا ترسی،توان متولی در انجام مسؤلیت را هم از شرایط اساسی یک کار گزار می دانست،او اشخاصی را تعیین می کرد تا سیاست عدالت اجتماعی منبعث از اسلام را که او در صدر برنامه کارش قرار داده بود اجرا کنند،بنا به گفته دکترمحمد عماره ( عدالت اجتماعی عصر حضرت عمر رضی الله عنه عدالت محض یک صحابی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  نیست،بلکه عدالت خلیفه اسلام،زعیم دولت اسلامی وامیر المؤمنین است واین عدل یک موقف فردی ناشی از فکر شخصی،خصوصی و ویژه نیست،بلکه برای این عدل بستر سازی های لازم انجام شده بود وعدل دولت،قانون وجامعه بود واین عدل تجربه امتی بود که بزرکترین امپراطوری اسلامی را ساخته است).

ایشان پس از انتصاب والی ( استاندار) می فرمود: «من شما را حاکم ستمگر نمی فرستم،بلکه شما را ائمه وقدوه می فرستم،مبادا مسلمانان را تنبیه وخوار کنید! ومبادا آنان را بیش از حد در جبهه نگهدارید ومرخصی ندهید که به خانه های خویش برگردند!».

سخنان ماندگار:

 • « در کارهایت با کسانی مشوره نما که از خدا می ترسنند».
 • «بسا نگاه ها شهوت بار است  وهر نگاه شهوت آلود، حزن وانده مزمن در پی دارد»
 • « من در رابطه با بیت المال خود را همانند متولی یتیم می دانم،که اگر نیاز نداشتم به مالش دست نمی زنم واگر نیاز مبرم پیدا کردم با رعایت تقوی مصرف می کنم».
 • « های مردمان! جایگاه خود را خوب بسازید،وبه اصلاح امورتان بپردازید! واز پروردگارتان بترسید».

در پایان می خواهم،وضعیت بغرنج وذلت باری را که دنیای اسلام در مقابل اشغال گران یهودی با آن روبرو بوده وفعلاً به برکت انتفاضه اقصی شریف که منشأ تقوی وخدا ترسی دارد آنان را از این حالت نجات داده وبه سوی پیروزی بر اختاپوس ضد بشری ونژاد پرست اسرایل به پیش می برد وبه سفارش حضرت عمر رضی الله عنه متوجه تان سازم که به سعد ابن ابی وقاس نوشت:

گناه لشگریان خطرناک تر از تعرض دشمن:

پس از حمد وثنا،من تو ونیروهای همراهت را در همه حال به تقوای الهی سفارش می کنم،زیرا تقوای الهی بر ترین آمادگی بر دشمن است،وبه تو وهمراهانت دستور می دهم که پرهیز تان از گناه ومعاصی بیشتر از احتیاط از دشمنان باشد،چرا که خطر ناشی از گناه لشکریان برای شان مهلک تر از دشمن شان است،وهمواره فلسفه پیروزی مسلمانان،نافرمانبرداری دشمنان شان از خداونداست،اگر چنین نباشدما که نمی توانیم در تجهیزات با آنان برابری کنیم،نه تعداد ما با آن ها برابرست ونه تجهیزات ما! اگر در گناه هم با آن ها برابر شویم آنان با استفاده از امکانات خود بر ما غلبه خواهند کرد،اگر ما با تقوا وفضل بر آنان چیره نشویم قدرت ما کارساز نخواهد بود!

هان بدانید! محافظین الهی( فرشتگان) شما را کنترل می کنند،پس از آنان حیا کنید،ودر حالی که در راه خدا بسر می برید نا فرمانبرداری خدای را نکنید! مبادا به این فکر باشید که دشمن از ما شرورتر وجنایتکار ترست پس اگر ما گناه هم بکنیم بر آنها مسلط می شویم،بسا اقوامی بودند که شرورتر از آنها بر آنان مسلط شده است همانندی که بر بنی اسرایل( به واسطه شرارت های شان) کفار مجوس حاکم شد…

همان طور که برای شما توفیق نصرت وپیروزی را از خدای تعالی می خواهم برای خود هم می خواهم که من را بر نفسم یاری کند،این است خواسته من از خداوند که برای من وشما عنایت نماید»!

من هم از خداوند می خواهم که لباس تقوا،زبان تقوا وسلاح تقوا را نصب امت مسلمان گرداند،که این رمز پیروزی بر دشمن وبه خصوص بر زژیم غاصب اسرایلاست؛آن چیزی که حکام اکثر کشورهای اسلامی چندان بهره از آن نبرده وهر آن از فشار غاصب یهود به دامن غرب می افتند!امت اسلام باید عرصه را بر حکام خود تنگ کند تا آنان قبل از اینکه با یهودیان وارد کارزار می شوند،که باید بشوند،با نفسهای خود وارد معرکه شوند وبه تسویه درونی بپردازند که اگر موفق شدند بر یهودیان هم غلبه خواهند کرد.

های زعمای مسلمانان! بدانید با همان سلاحی که اسلاف تان قیصر وکسری را شکست داد شما هم دشمن را شکست خواهید داد!

به امید بهره گیری هر چه بیشتر از رهنمون های بزرگان دین ودر همه عرصه ها.

پس هر گز سلاح تقوی وطاعت را فراموش نکنید!

بخوانید  :

رد شبهه سوزاندن کتابهای کتابخانه ایران به فرمان عمر بن خطاب

گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) –۱

پی نوشت ها:

۱ـ کتاب« اخبار عمر رضی الله عنه» از طنطاویین،ص ۳۶۳ چاب هشتم مکتب اسلامی.

۲ـ «الریاض النضره فی مناقب العشره» از طبری  ۱/۱۸۸.

۳ـ تاریخ طبری ۴/۹۸-۲۰۱.

۴ـ دکتر عماره،مسلمونثوار بحث عمر بن الخطاب.

۵ـ حیات الصحابه ۳/۴۵۰.

۶ـ ترمذی،حدیث ۳۶۸۳.

۷ـ عقد الفرید  ۲/۱۶۰.

۸ـ جامع الأصول  ۸/ ۵۵۸.

‫۸۷ دیدگاه ها

 1. سلام و علیکم خیلی سپاس گذارم بابت معلومات در باره حضرت عمر فاروق(رض) واقعا خیلی از مسلمانان نمیدانند در باره خلفای اسلام اما در باره شان قضاوت میکنند به گفته یک دوست ما که در نظریات خودشان گفته ما باید مطالعه داشته باشیم نباید حرف را که از زبان دیگران می‌شنویم قبول کنم خودمان جستجو کنم آیا چنین حرف درست است یا اشتباه خداوند متعال از چی کسی راضی است کسی چی میداند فعلا اگر شیعه هستی یا سنی فرق نمیکنه فقط راه خوده درست برو به سوی پروردگار بی همتا کافیست.

 2. سلام وسپاس یک چیزی رو میخوام بگم من سنیم و طرف مطلبم همه هستن همه ما تو ایران زندگی میکنیم و همیشه میگیم که سنی شیعه برادر یک دیگرند درست ولی باور کنید برید تو کتابای مدارس نگاه کنید فقدر به اهل سنت تو هین میکنن خود حکومت پس نباید انتظاری از بقیه داشته باشین لطفا دیگه به مذهب ما توهین نکنید شما که میگید سنی وشیعه برادرن *

 3. سلام. دوستان شیعه، من دو رگ هستم از پدر تسنن و از مادر سید شیعه، اما با عقل خودتون بسنجید و به کار بندازید، به نظر شما وقتی رسول خدا زنده بوده و اذان میگفتن،ایا بعد اشهد ان لا اله الا الله، ادامش علی ولی الله رو میگفتن؟؟؟؟ خودتون ببینید. بخداقسم به شیعه و سنی کاری ندارم. اما امروز باید طوری زندگی کنم و حمد خدا بگوییم که خدا ازمون راضی باشه، شیعه هستی راهت رو برو، سنی هستی راهت رو برو. نمازت بخون ولی توهین به شخصی نکن.خدا جای حق هست، اخرتت رو جهنم نکن با دوتا فحش و ناسزا.
  در اخر اوناییکه سوالات و جوابی داشتند که اهل تسنن نمیتونن جواب بدهند، اهل تسنن جواب میدهند اما نیست در حدشون عالمی. مولانا خیرشاهی علنن گفت بیاین حرف بزنیم چندجا حرفش رو روک زد، اما حکومت فاسد ایران و شیوخش اون بیچاره رو زندانی و دیوانه کردند چون طاقت نداشتند حرف حق بشنوند. مدیرسایت لطفا بزار چون جواب اوناییکه ناله کردند پیامشون پاک شده رو گفتم.

 4. سوره مبارکه البقره آیه ۱۴۱
  تِلکَ أُمَّهٌ قَد خَلَت ۖ لَها ما کَسَبَت وَلَکُم ما کَسَبتُم ۖ وَلا تُسأَلونَ عَمّا کانوا یَعمَلونَ﴿۱۴۱﴾
  (به هر حال) آنها امتی بودند که درگذشتند. آنچه کردند، برای خودشان است؛ و آنچه هم شما کرده‌اید، برای خودتان است؛ و شما مسئول اعمال آنها نیستید.
  قران کریم معجزه ی ابدی برای این امت است،در هر زمان تازه و عامل ژرف اندیشیدن است، بندگان خدا به خودتان رحم کنید، انها مردمی بودند و گذشتندو رفتند و خداوند مارا بر انها به قضاوت دستور نداده، بلکه فرموده هر خودتان انجام دهید برای آن پاداش و جزا خواهید گرفت، الگو گرفتن از مردان بزرگ این امت کار هر کسی نیست، برای همین هر چه نفسشان لذت ببرد ان را دین خود خطاب میکنند، سیدنا عمر میفرمود، نمیخواهم در شهری باشم که علی در انجا نباشد، این دو در محبت و برادری ذوب یکدیگر بودند، ،و صفت مومنین چنین است، محبت سیدنا علی به عمر هم از نامگذاری اولادش چون نور خورشید اشکار است، اما شب پره را چه به نور خورشید.

 5. با عرض سلام.
  به نظرم مسائلی در دین وجود دارد که هر فردی باید به نوبه خودش برود و تحقیق کند و حفره های ذهنش را پر کند و از تعصب بپرهیزد و بدون جانب گرایی اندیشه کند. انشاالله که همه هدایت و رستگار شویم.
  اما اینکه ابلهانه بیاییم روی نقاط اختلاف دست بگذاریم و همه جا جار بزنیم که فلان طور شده بحث دیگری است. البته بحث در این موارد ضروری است و سرکوبش عواقب بدی دارد. ولی باید از توهین و حرف درشت زدن به مقدسات و باور های هم اجتناب کنیم.
  اما بنده یک سوال از مدیر یا هر یک از اهل سنت که جواب بدهد دارم.
  دیدگاه اهل سنت درباره حکام چیست؟ یعنی حاکم مورد تایید چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ و اینکه آیا خلافت منحصر به خلفای راشدین است؟ اگر منحصر به این افراد نیست خلیفه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 6. سلام بنظر من حضرت عمر شخصی خوب بوده و مسلمان و میگوین که ایشان به دخت پیامبر توهین کرده من واقعا از خودم شرم میکنم که این خبرو میشنوم من واقعا نمیدونم شما خودتون چجوری میتونین این حرف رو بگید واقعا باید اون دنیا پاسخگو باشید

 7. بدبخت ملتی که تاریخ خودش را نشناسد.بلوچ ها تا زمان سلطان محمود غزنوی شیعه بودن و خیلی از آنها را سلطان محمود بخاطر شیعه بودن کشتار کرد بعد شدن سنی.اون زمان شیعه دو آتشه بودن الان سنی دوآتشه.بابا دست بردار از این همه تعصب دنیا به کجا رسیده شما فقط تعصب کورتلن کرده

 8. باسلام میخواستم به کسانی که میگن عمر ایران را نابود کرد کتابخانه ها را آتش زد وغیره عرض کنم شما که میگویید ما قبل از اسلام تمدن و پیشرفت داشتیم لطف کنید نام چند کتاب که آتش گرفته اند یا چند ادیب یا فیلسوف یا شاعر یا دانشمند قبل از فتح ایران رانام ببرید تا ما هم با آنها آشنا شویم. برادران من لطف کنید از تعصب دست بردارید روزی را که تک وتنها هر کس با خداوند مهربان روبرو خواهد شد به یاد آورید در آن روز هیچکس (عمر. علی و……) قادر به دفاع از شما نیستند وفقط اعمال ما میتواند مارا نجات دهد. به امید اینکه همه مسلمانان با یک کلمه واحد لااله الا الله در کنار هم باصلح وخوشی زندگی کنند

 9. باسلام ابوبکرعمرعثمان علی مثل برادر بودند درتمام جنگها شرکت کردن. وفقط دستور خدارااجراکردن. عمر داماد علی بود ابوبکر پدرزن پیامبر بود پیامبر دوتا دخترش روبه عثمان داد علی داماد پیامبر بود. اگه یه کم فک کنیم میبینیم این اختلاف ها روخودمون درست کردیم نه اونا. درضمن مگه میشه راس مدیریت دین اسلام دین خدااینقد سست بوده باشه که مثلا علی وعمر باهم جنگ داشته باشن. نمیشه برادرمن. خدابه مهاجرین وانصاروعده بهشت برین داده واین چهارنفر جزومجاهدین وانصاربودن.اگر عمربود آیا میگذاشت نوه پیامبر حسین توعاشورا شهید بشه مطمئنا نمیذاشت. اراده خدا براین بوده که این بزرگان دین روپیاده کنن. چراما خداروول کردیم به جزئیات چسپیدیم. توراس دین ما فقط خداست فقط خدابعد پیامبر بعد صالحینوخلفاوامامان. اونها بخاطر خدا جنگیدن اونها خدارودرک کردن. من مسلمانم وبه همه احترام خاصی دارم ومادامی که خداادیانی جزاسلام رانمی پذیرد من هم نمیپذیرم مادام یهوددشمن دین من است من هم دشمن اویم. من زاده صلاح الدین ایوبیم زاده ی اسلامم. فقط الله.

 10. بنام خدا
  خداوند رحمت کند بزرگوارانی چون: استاد حیدرعلی قلمداران، علامه ابن الرضا برقعی، علامه شریعت سنگلجی، استاد مصطفی طباطبایی و دانشمند بزرگ دکتر احمد صبحی منصور را که جدا این افراد انسانهایی وارسته و به تمام معنا محقق و آزاد اندیش بوده و بسیاری از جوانان دانشگاهی بواسطه رهنمودهای قرآنی ایشان مستبصر شده و از شرکیات و کفریات مذاهب شیعه و سنی و صوفی فاصله گرفته اند.

 11. سلام از علامه برقعی، سنگلجی ، قلمداران و طباطبایی و دیگر نو اندیشان بنویسید
  ممنون از مطالب ارزنده تون

 12. دوستان جهاد فقط کشت کشتار نیست ها جهاد کردن دین رسیده دست ما اگرچه کشتن ولی کشته شدن فکر کن جهاد در دین نبود انسانیت درسته دین گفته به ناحق نزن همه جهان در اون دوران در جنگ بوده جنگ برای خدا پس ببین چه سعادتی هست راه راست راه قرآن و خداو پیامبر و انسانیت و عقل تمام

 13. جانم فدای امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه و یارانش و سپاس فراوان از مدیر که وقت با ارزششان را گزاشتند. خواهش دارم توضیحی درباره عبدالله ابن سبا یهودی بدهید با سپاس فراوان.

 14. سلام من فکر میکنم انسان دخترش را به بهترین .ومقبول ترین و مورد تایید ترین آدم می سپارد. حالا قضاوت با خودمان است… در پناه حق…. موفق وموید…. پیامبر هم همین فکر رو داشته.

 15. اشغال و وتجاوز و قتل و غارت کشورها توسط هر ملیتی که باشد مذموم و محکوم است و حقیقتی انکار ناپذیر است حتی ایرانیان نیز اگر به کشور ی حمله کرده باشند این حمله و تجاوز نمی تواند با کشتار و غارت مردم بیگناه و شهرها همراه نباشد موارد بسیاری از جنایتها و غارتها در زمان حمله ایرانیان به ارمنستان و گرجستان و هندوستان و حتی کشورهای عراق و یمن در گذشته موجود است بنده با وجود ایرانی بودن و عشق به میهن نمی توانم بر انها سرپوش گذشته و انها را نادیده بگیریم لذادر مورد حمله اعراب به ایران و سایر کشور در زمان خلفا نباید به وسعت امپراتوری و فتوحات افتخار کرد و و کشتار و غارت بیرحمانه مردم و کودکان و زنان را نادیده گرفت اعراب قبل از اسلام خوی کشتارو غارتگری داشتند و بعد اسلام هم جنگ های بسیار بر پا شد اکنون نیز شاهد گروههای داعش و القاعده و طالبان و النصره و گروههای فلستینی و غیره که یا عرب هستد و یا با حمایتهای مالی انها فعالیت می کنند میباشیم اعتقادات وادبیات قدیم و جدید انها در مورد ایرانی ها و خارج از دین و واجب القتل بودن شان فرقی نکرده ایرانیان همچنان مجوس و موالی و رافضی و قرمطی اند( همانند یهودی ها و مسیحی ها و زردتشتی و ایزدی ها) ببیند در قرن بیستم چگونه کشتار میکنند و سرها از تن جدا و زنان را وادار به بردگی جنسی و کنیزی میکنند؟ ایم میزان خشونت در زمان خلیفه دوم چگونه بوده؟ ایا سرزمینی بوده که اعراب انجا را اشغال کرده و همچنان غیر مسلمان باقی مانده باشند؟ زبان و فرهنگشان تغییر نکرده باشد؟اگر اعراب خوب بودند چرا هند و چین وشرق دور و اروپا و افریقا و امریکا که اشغال نشدند یکسره مسلمان نیستند ؟چرا نمی خواهیم حقایق را یکبار هم شده با واقع بینی و بدون ترس از تبعات مذهبی و سیاسی قبول کنیم ؟انچه اعراب در ایران در زمان خلیفه دوم انجام دادند یک نوع نسل کشی و در واقع اولین هلوکاست هولناک در تاریخ است که شرح مفصل ان در کتابهای تاریخی تاریخ طبری و تاریخ مسعودی و احسن تاریخ و دو قرن سکوت و تاریخ کمبریج و کتب اروپایی اماده است صرف نظر از جایگاه خلیفه دوم در اسلام باید بپذیریم اعراب در ان زمان شغلی بجز جنگیدن و غارتگری نداشتند و این جنگها سالها ادامه داشته و دلیلی بر خشونت ورزی ذاتی انان است وبا رنگ ولعاب مذهبی حقایق قابل کتمان و پرده پوشی نیست یکی از دلایل شیعه ماندن اکثریت ایرانیان از ان روزگار تا کنون -همین مخالف و مقاومت ذاتی ایرانیان با این میزان از خشونت و تحقییر بوده و بااین مخالفت ها زبان و خط و فرهنگ و هویت وهنر وتاریخ با شکوهشان اعتبارشان را حفظ کردند. از گفتن حقیقت نهراسیم

 16. دوست عزیز
  اختلافات مذهبی صدها سال است که ریشه در زندگی بری از مسلمانان دوانده است و غیر از کینه و نفرت اثری نداشته لذا ما بنا نداریم که این احتلافات را شعله ور کنیم
  پس نظرات حاوی توهین و تکفیرو… را حذف می کنیم
  و حذف نظری دلیل بر حقانیت آن یا نداشتن جواب نیست اساسا…
  ما نمی خواهیم در سایت به این مسائل بپردازیم و وقت خود و دیگران را با این اختلافات تلف کنیم
  موفق باشید در پناه لطف الله

 17. واقعا متآسفم براتون ک صرفآ به اینخاطر ک پیامم به نفعتون نبود حذفش کردین پس لطفآ شعار هم ندین شما فقط نظر کسانی رو میذارید ک سنی مذهبن و به نفع شما پیام میدن من اگه جای شما بودم همه نظرات رو میذاشتم و صادقانه جواب میدادم و شاید میتونستین شک و شبهه بعضی هارو برطرف کنید نه اینکه پیامهامون رو حذف کنید چون جوابی براش ندارین و این کارتون نشون میده ک نظرات ما کاملا منطقیه و حرف حق جواب نداره

 18. خداوند عزوجل فردای قیامت اعمال مارو نگاه میکنه (نگاه خدا به صداقته. انسانیته.درستیه) . کاری به عمر و علی و ابوبکر و … نداره . دوستان به نظرتون میشه ینفر قاتل و جنایتکار و گنهکار باشه و بگه من از پیروان محمد رسول الله هستم و بره به بهشت .
  ما شیعه و سنی داریم که از ۱۰۰۰ یهودی و جنایتکار بدترند و فردای قیامت پیامبر و عمر و علی و زهرا(س) نمیتونن به دادشون برسن .
  درود و سلام و صلوات خدا بر انسانیت.رحم.مروت.پاکی.گذشت .کمک به محرومان

 19. درودفراوان به پیامبربزرگ اسلام واهل بیت پاک ومطهرش ویاران باوفایش به نظرمن اختلاف میان مسلمانان اثلابه نفع اسلام نیست وباعث خوشنودی دشمنان اسلام میباشدماهمه ایرانی هستیم وهموطن هستیم من فقط موافق. بحث علمی به. دورازجنجال هستم چون درباره مذهب بایدتحقیق بشه

 20. من میخاهم به مدیراین گروه انتقادکنم که چرانظراون شیعه روحذف کردیدوبهش گفتیداعتقادتوبراخوت نگه دارمگه دین اسلام ازادی بیان نیست خواننده خودش بایدراهشوانتخاب کنه نه اینکه حقایق وازش مخفی کنید

 21. سلام
  انتخاب خلفا در اسلام یک روش مشخص دینی نیست

  به عقلانیت مسلمانان واگذار شده پس مسلمانان در حد توان شرعی و عقلی خود عمل کرده اند

  و خداوند در هر عصر هم همین را از مسلمانان می خواهد

  عمل در راستی دین با عقلانیت روز خودشان

  البته این مسائل در کشور ما به تعصبات مذهبی اغشته شده
  بنابراین نیاز به مطالعه و بررسی جدی تر دارد برای علاقمندان

 22. با عرض سلام و درود خدمت برادران اهل سنت و اهل تشیع .بعضی ها میگویند در زمان پیامبر (ص)ایران جزء کشورهای ابر قدرت جهان بوده ودر ادامه میگویند یاران پیامبر (ص)به زور شمشیر ایرانیان را مسلمان کردند .موندم که همچنین چیزی چجوری ممکنه.بازهم میشه دلیل اورد که از بعضی روایات که در جنگ ها ی زمان پیامبر (ص)فرشتگان به کمک یاران پیامبر(ص)می امدند .شاید در زمان جنگ با ایران فرشتگان اومدن پایین .و فرشتگان نمیتوانند از خود دستوری صادر کنند تا خدا نخواد اگه خدا خواسته .پس خدا بهتر میداند چه کسی باید به زور شمشیر اسلام را قبول کند و چه کسی با دعوت .ولی بازم اینجوری نیست دین اسلام اجباری نیست .خداوند برای قبول کردن اسلام کسی را مجبور نمیکند.

 23. دوست عزیز خوب متوجه نشدید
  تجاوزی در دین و کشور نبوده
  اگر تجاوز بود و ما یکتاپرست بودیم

  چرا بعد از ۱۵۰۰ سال ما هنوز مسلمانیم
  و چرا هنوز در کشور ما یهودی و مسیحی زرتشتی هستند …

  پس اجباری در کار نیوده …

  و این توهین به اجداد و پدران خودمان هست … که اینقدر سست عقیده و ناچیز بوده اند …

  در حالی که پیداست ایرانیان از جور و ستم حکام به ستوه آمده … و دین اسلام را آزادانه پذیرفته اند …

 24. چرا باید از کسانی تبعیت کنیم که روزی به کشورمون حمله کردن و چه کارها با کشورمون نکردن
  مگر جز این نبود که ما هم یکتا پرست بودیم پس اگر عمر این حقیقت را میدانست پس چرا تجاوز کدر به کشور و ناموس و دینم

 25. باسلام ودرود بر اخرین فرستاده پاک الهی پیامبر گرامی اسلام ویاران واصحاب وفادارشان بالاخص شیخین حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق وصهرین حضرت عثمان دوالنورین وعلی مرتضی اسداله رضی اله تعالی عنهم اجمعین من یک شیعه هستم اما باتمام وجود عاشق پیامبر واصحاب گرامیشان میباشم برادران شیعه وسنی طبق فرموده رسول اله همه ما باهم برادریم پس بیایید به حرمت ایشان هم که شده وحدت وبرادری مان راحفظ کرده وبر دشمنان قسم خورده اسلام بتازیم به امید روزی که اسلام عالمگیر شودوهیچ اختلافی بین ممسلمین نباشد

 26. سلام علیکم
  دوست گرامی هزار ساله داره روی این موضوع بحث میشه … دیگه بسه … برید مطالب این همه سال را مرور کنید …

  واقعا مسلمانان باید به جای جنگ بر سر تاریخ بر سرنوشت خودشان وقت بزارند

 27. نظرتون راجب حدیث منکنت مولا فهاذا علی مولا چیه ؟؟ لطفا به ایمیلم اگر جوابی دارین ارسال کنین ولی دو سه

 28. شکر برای الله متعال که مذهب اهل سنت و جماعت به دور ار هر تعصبی و به دور از هر گونه توهین به شخص چه صحابه چه امام و… دین را اقامه میدارد و هیچ کژ ی و انحرافی در هزار و اندی سال بعد ار نبی ص نداشته است و جایگاه الله متعال در راس بوده تا قیام قیامت از خدا وند میخواهیم دشمنان این مذهب صحیحه اگر قابل بازگشتن باز گردن ولاغیر نابود شوند از دوستان خواهشمندم به سایت های وصال و شبکه راستی و درستی وصال رجوع کنند و تمام جواب سوالات خود را پیدا کنند

 29. سلام. من به عنوان یک مسلمان برخود واجب میدانم که تماشای شبکه های ماهواره ای جز افزودن کینه و تفرقه میان برادران اهل سنت و تشیع هیچ سودی ندارند.
  من به عنوان یک سنی شافعی مذهب همه شما را به خدا قسم میدهم که دست از توهین به هم دیگر بردارید.
  به خدا قسم با توهین به هم فقط روح رسول الله آزار میبیند.
  از تماشای شبکه های کلمه و وصال و .. جدا خوداری کنید.

 30. سلام من اهل سنت هستم واز کودکی تاکنون که ۴۶ سال دارم درشهری زندگی کردم که اغلب شیعه بودند ودربین آنها افراد با اخلاق ونیک سرشت هم بوده اند ولی متاسفانه در هر مقطعی از زندگیم چه دوران تحصیل وچه سربازی ویا محیط کار با افرادی مواجه شدم که از روی غفلت وجهل نسبت به خلفا ویاران پیامبر به یاوه گوئی پرداخته اند خداوند رحمان در قرآن مجید فرموده است ان اکرمکم عندالله اتقیکم نزد خدا بندگانی گرامی هستند که خداترس هستندوکسی که خداترس باشد برای هر قدمی که برمیدارند ویا هر حرفی که میزنند از خدا میترسند
  پس بیایید از خودمان شروع کنیم وبه اصحاب گرامی نهایت احترام را بگذاریم وبه نیکی از آنان یاد کنیموحتی المقدور به بدی یاد نکرده وموجب رنجش خاطر مسلمانان نباشیم
  ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه (آمین الحمدوالله)

 31. سلام علیکم و رحمه الله
  کاملا حق با شماست ، خداوند ادیان و پیامبران را مبعوث نکرده تا مردم به تکفیر و تفسیق و جنگ علیه هم بپردازند
  بلکه ادیان دیگر و آخرین پیام خدا برای مصلحت بشر و زندگی در سایه ایمان به خدا و آخرت نازل شده اند …

  جنگ مذهبی برای ما هیچ سود و منفعتی ندارد …
  ما باید فرهنگ اختلاف و گفتگو و چگونه زیستن باهمدیگر را تمرین کنیم .

 32. سلام
  ممنونم از این که وقت گذاشتین واین متن ها رو تایپ کردید تا ما بخونیم. من در خانواده شیعی به دنیا آمده ام و اعتقاد دارم به تحقیق و برسی در دین تا به دین و مذهب درست و واقعی که مورد تائید خداوند است، برسم. اما اینکه به اسم شیعه دیگران(حتی مسیحی یهودی بودایی هندو و ..) را تکفیر کنم یا به اسم سنی دیگران را تکفیر کنم و عقیده خود را درست و دیگران را گمراه بدانم، اصلا درست نیست. فرض کنید شما شیعه یا سنی یا هر عقیده ی دیگری دارید و با تحقیق به این نتیجه رسیدید که اعتقاد شما درست ترین اعتقاد می باشد، ایا باید دیگران را تکفیر کنید . ایا این حرکت ما مورد تاید خدا و رسول الله است یا نه؟ بهتر نیست از در دوستی و منطق و عقلانیت که در سرست انسانها است وارد شویم تا اگر دیگران را از هدایت واقعی دور میدانیم انها را هم هدایت کنیم. از طرفی تکفیر جز دشمنی و کینه و دلخوری نتیچه ای ندارد و بعید میدانم مورد تاید خدا و رسولش وحتی صحابه باشد.
  انشالله هرچه زودتر نه تنها شیعه و سنی بلکه تمام مردم دنیا زیر پرچم حق مهدی فاطمه به خوبی خرمی در صلح با یکدیگر زندگی کنیم تا در این دنیا مزه حیات طیبه را بچشیم.

 33. حضذت عمر فاروق وحضرت علی مرتضی وهمه صحابه واهل بیت رسول لله به خدا قسم از برادر به هم نزدیک تر بودن

  به خدا رسول لله ازرده. میشود از چیزهای که مه به یارانش نسبت مدهیم
  بییاد عهد ببندیم تا باعث ناراحتی رسول لله ویاران پاکشان نشویم

 34. سلام به اهل علم
  اگر مطالعه داشته باشیم و در جستجوی حقیقت باشیم از کتاب های که واقعیت ها را بیان کرده است نه اینکه دانسته و یا نادانسته واقعیت را کتمان کرده باشند معلوم میشود خواست پیامبر گرامی(ص) از پروردگار در مورد حضرت عمر فاورق (رض) و قبولی خداوند (ج) با انتخاب عمر فاروق(رض) انتخاب بسیار دقیق و به جا بوده است.

 35. سلام علیکم
  دوست ارجمند افراط و تفریط در دین مذموم و ناپسند است

  ما حتی اجازه غلو و زیاده روی در مورد شخصیت رسول الله -ص – را نداریم .

 36. سلام
  دوست ارجمند همه این شبهات که در ذهن شما ایجاد شده قبلا در کتاب ها مقالاتی که بعضیش هم در سایت موجود هست جواب داده شده .

  دین را با اگاهی قبول کنیم بهتر است . در این موارد بیشتر مطالعه بفرمایید .

  دین اجباری وجود ندارد .

  اسلام زمینه محو برده داری را فراهم نمود .
  و …
  در سایت بیشتر جستجو کنید
  موفق باشید

 37. یک تاریخ شناس حرفه ای از یک روحانی شیعه و سنی اگاه تر و روشنفکتره مردمان مجوس اتش پرست که عمر از انها یاد کرد مثل مرغ سر بریده شدند تا عمر نام ها به مال جمع کرده این سرزمین مفت دست پیدا کنند مگر اسلام زوری میشه مگه در مورد رافت اسلامی چیزی نگفته اند پارسیان گول شعارهای اسلام را خوردند از هم پاشیدن دست جنایتکاران به ظاهر مسلمان عرب افتادند من انسانهای متدین و پارسای عرب جدا میکنم از گروهی که زنهای این سرزمین را برای لذات جنسی به عنوان کنیز به عربستان بردند خدا از سر تقصیرات این قوم نگذره بخدا اگر علاقه و روشنی که در دین اسلام ندیده بودم منکر بعضی از ایه های قران شبیه کنیز داری میشدم پس فرقش با برداری چیه خدایا شاید همین خلفا ایات تورو تغییر دادند همچنان که بعد از سوختن تخت جمشید کتاب اسمانی تو از دین زردشت از بین رفت و دست مایه تغییر شد

 38. عمر کرد اسلام را آشکار
  بیاراست گیتی چوباغ بهار

  خاک زیر پایت سرمه ی چشمانم عمرجان
  جانم ب فدایت عمرجانم

 39. خسته نباشید عالی بود من شیعه هستم
  دوستان خواهشن بدون تعصب نظر بدهید‌
  اگر عمروابوبکر نبودند اسلام فراتر ازعربستان نمیرفت خدمات بزرگی کردن به اسلام ..
  درست هست‌اختلافاتی هست بین شیعه وسنی ولی نباید ما به کسی توهین کنیم عمربسیار شخصیت بزرگی بودند

 40. سلام و خسته نباشید از زندگی نامه حضرت علی علیه السلام هم لطفا متن بزارید تا ایشان را هم بشناسیم
  ان شاء الله تعالی همگی با حضرت عمر رضی الله محشور بشوید و در آخرت هم نشینی ایشان نصیبتان گردد
  چه توفیقی است شرف حضور در مقابل چنین کسی…

 41. سلام بنده شیعه هستم، شنیده ام وقتی عمر از بازار میگذشت کسی نمیتوانست اورا از غلامش تمیز دهد، در ساده زیستی وی هیچ شکی نیست و درباره غدیر و… قضاوت و حکم با خداوند مابرعقیده خود و شماهم عقیده خود امروز اتحاد جهان اسلام مهم است و فحاشی من سراسر گناه ب کسی ک صحابه پیامبر بوده فقط گناه است

 42. دین اسلام بوسیله ی یک انسان که تازه ایمان آورده عزت می یابد؟ کسی که تازه از جاهلیت به اسلام رو آورده و خدای واحد را یکبار عبادت نکرده اسلام را عزیز می کند؟ همه ی ما چه شیعه و چه سنی از کودکی ابتدا گفتند مثلا شیعه. مسلمان. خداپرست…. دین را وارونه به ما گفتند و ما را انسان هایی متعصب بار آوردند… همین باعث شد بحث ها با توهین و بی احترامی همراه باشه. و احادیث و روایات دروغ به ما برسد.
  سهراب چه زیبا میگفت :چشم ها را باید شست. جور دیگر باید دید

 43. سلام علیکم :اگر دقت کنید موقع خواندن زندگی پیامبران و اصحاب یه حسی متفاوت به ما دست میدهد خوشایند و لذت بخش و روح انسان رو سبک مکنه اگر این حس را درک مکنیم یعنی راهی که پشت سر گذاشتیم را صادقانه طی کرده ایم و الا نماز و روزه و تمام اعمال عبادی چیزهای توخالی و تکراری خواهند بود که بعد از مدتی این ذهن و جسم از تکرار آنها خسته شده و در نهایت رهایش میکند و عقل نیز این تکرار و مکررات را نخواهد پذیرفت در این داستان لحظه خواندن سوره یس نامه ای که به فرمانروایان میفرستد و ابتدا سپاه خود را گوشزد میکند و خود را هم از آنها جدا نمیکند و خود را فارغ از یاد آوری نمیبیند اجازه نقد و حتی جواب به نقد را به پسرش واگذار میکند تا نهایت صداقت خود را نشان دهد و خود در جنگ حضور می یابد و موقع جنگ از همه جلوتر و پیش قدم تر است و مال و منالی برای خود جمع نمیکند اگر اندکی فکر کنید از خودتان سوال نمیکنید این فرد برای چه در جنگ جان خود را به خطر می اندازد برای چه وقتی امیر مومنان هست از مال و دارایی و غذا مناسب بهره مند نمبشود برای چه حتی در حق شترش ظلم نمیکند به راستی هدفش از این کارها چه بوده است ؟به چی مخواست برسد آیا تاکنون از خود سوال کرده اید ؟؟؟پس عزیزان این ایمان چیست ؟ آیا تاکنون به ایمانتان متوسل شده اید و بر آن تکیه کرده اید آن هنگام که با مشکلات مواجه بوده اید آیا به ایمانتان اعتماد کرده اید آیا شده که احساس کنید دروغ گفتن به نفع شما بوده و حتی شما را از خطر بزرگ باز بدارد اما بخاطر ایمانتان این کار را نکنید و دروغ نگویید

 44. جان مادرتان و به همان دین و آیینی که می پرستید این متن را تا آخر بخوانید به پروردگار یکتا قسم که شما هرگز ضرر نخواهید کرد. پس بخوان:
  با سلام و عرض ادب خدمت تمام برادران سنی و شیعه. انما المومنون اخوۀ
  با ذکر و ثنای پروردگار جهانیان و درود او بر پیامبرش و جانشین و برگزیده خاتم الانبیا یعنی اهل البیت سلام الله علیهم ….

  ادامه نظر شما به دلیل مغایرت با فعالیت نوگرا حذف گردید و صرفا جهت احترام شما اینگونه پاسخگویی شده است .

  { با سلام
  از طرف مدیریت نوگرا

  دوست ارجمند ممنون از دلسوزی شما
  این مطالب سالهاست تکرار می شود، و هرکس چه شیعه و چه سنی راه و روش خود را برگزیده است …
  بهتر این است ما نگران قیامت خود و جلب رضایت الله باشیم
  تا بفکر این باشیم که مذهب دیگران را تغییر بدهیم … آم هم با دلایل غیر مستدل و غیر علمی …
  موفق باشید }

 45. واقعا عالی بود خوشم امد کار خیلی خوبی کردین ان شالله خداوند بلند مرتبه این دنیا و هم ان دنیا شمارو اباد کند…

 46. شاید هیچ وقت بزرگی روح این حضرات را نتوانیم بفهمیم .کاش صحبت کاندی را هم درباره امیر المومنین حضرت عمر فاروق میزاشتین.

 47. سلام علیکم
  دوست ارجمندم
  نظرات حاوی توهین و تفسق و تکفیر به اشخاص و مذاهب و… را نمی زاریم( نظر نبود شما فوش داده بودید ) … ربطی به شیعه و سنی هم نداره … فضای سایت ما را هم مرور کنید اینجا بحث و جدل مذهبی نداریم و نمی خواعیم داشته باشیم …
  ضمنا نظر شما از طریق ایمیلتان پاسخ دادیم

  موفق باشید

 48. ان شاء الله تعالی همگی با جناب خلیفه دوم محشور بشوید و در آخرت هم نشینی ایشان نصیبتان گردد
  چه توفیقی است شرف حضور در مقابل چنین کسی…

 49. ببین دوست من میدونم همانطور که نظر قبلی منو نذاشتی این رو هم نمی ذاری نظر هیچ یک از شیعیان گذاشته نشده شاید چون جوابی براش نداری و یا شاید چون نمی خوای حقیقت رو قبول کنی .(شاید)

 50. اللهم احشر مع العمر رضی الله عنه جانم به فدایت یا امیرالمومنین ، جانم به فدایت ولو کره الکافرون

 51. عالی بود.ای کاش میتوانستیم این اطلاعات گرانبها را دراختیار همگان قرار دهیم یعنی همه مسلمانان خیلیها هستند که هنوز عمررضی الله را به درستی نمیشناسند.اگرمسلمین اتحادویکپارچگی را حفظ میکردنداینقدر ظلم کفارازدیاد پیدا نمیکردوشیطان سیطره کریه خود را بر روح انسانهاوعالم هستی پهن نمیکرد.

 52. چه خوش گفت علی رضی الله عنه به نقل از پیامبر که ای عمر شیطان از هر کوچه ایی که تو میگذری هراس دارم واو راهش را از ان کوچه جدا میکند الله اکبر درود بر علی و عمر رضی الله عنهما درود بر عمر داماد علی رضی الله عنه

 53. سلام درود بر فاروق اعظم عمر رضی الله عنه که خداوند به وسیله ا اسلام را عزت داد جزاکم الله خیرا

 54. عالی بود مرسی ودوستان شیعه لطفا بس کنید توهین نکنید همه ی ما مسلملنیم شیعه یاسنی فرق نمیکنه

 55. با سلام
  ببین دوست من

  خوب است این را بدانی قبل از اینکه اون رو بدانی
  پیروان حضرت علی از ایشان پرسیدند چرا در زمان فاروق اعظم حضرت عمر (رض) اسلام وسعت زیادی گرفت ولی در زمان شما اختلافات زیاد شد؟و حضرت علی (رض)
  فرمودند که فاروق اعظم (رض) مشاورانی چون من داشتند ولی من مشاورانی چون شما دارم که دوست من عمر (رض) این را به من گفت : لولا علیٌ لهلک عمر
  و این را نیز بدانید که در حدیث مشهور چون خورشید بر همگان روشن است که پیامبر (ص) فرمودند : لولا نبیٌ بعدی لکانَ عمر .
  والسلام

  Eltemas 2A

 56. مواردی در مورد احادیث رسول الله راهم بگذارید ممنون میشم.
  مانند:حدیث در مورد حضرت عمر.
  :);)|):-:(:۰:#*)^)+)):}|((@:(:):?:**

 57. قال ابوبکر رضی الله عنه لاابقانی الله لمعظله لیس فیها ابالحسن
  تاریخ الطبری و قال عمر الفاروق انّ‌بیعت الناس لابی بکر کانت فلته لااعادن الله لمثلها
  قال عمر لولاعلی لهلک عمر

 58. لطفاً‌یک روایت ازرسول الله در مورد حضرت عمر رضی الله عنه که اورا به عنوان وصی خود معرفی کرده است ذکر فرمایید موالیان رسول الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا