دموکراسی محمد اسلام غرب آمریکا الجزایر انگلیس فرانسه

  • محمّد رسول الله

    دموکراسی محمد(ص) در مقابل دموکراسیهای دروغی

    دکتر مصطفی الرافعی / ترجمه: محمود رضا افتخار زاده در روزگار پرفریب ما،سخن از دموکراسی بسیار است و بسیارند کسانی که شعار دموکراسی می دهند. اینک بر ما داجب است که پرده از چهره این نیرنگبازان و سخن پردازان برداریم و برای مردم روشن سازیم که میان دموکراسی دروغین و دموکراسی واقعی و حقیقی فرق بسیار است وثابت کنیم که…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا