قضای روزه قضا رمضان اطعام فدیه

  • رمضان

    حکم قضای روزه ماه رمضان پس از گذشت رمضان دیگ

    د. یوسف قرضاوی /مترجم: احمد نعمتی سؤال_ اگر چندروزی از ماه رمضان را به خاطر عذر موجهی افطار نموده، و ماه رمضان دیگر فرا رسد، و من هنوز روزه­هایم را قضا ننموده باشم، مشمول چه حکمی هستم؟ آیا قضا و فدیه هر دو بر من واجب می شود؟ و اگر در تعداد روزه­های افطار شده در شک بودم، برای رفع…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا