تربیت فرزندانمقالات ارسالیمهارتهای زندگی

توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه

توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه

بعد از  حضور ۴ یا ۵ ساعته فرزند شما در مدرسه و فعالیتهای فکری و جسمی ، یادگیری ، پاسخ دادن به درس ، مراقبت از رفتار و رعایت انضباط ، بازی کردن ، شوخی کردن ، تشنه یا گرسنه بودن ، سرو کله زدن با دانش آموزان و غیره  ، اکنون زنگ درب به صدا در می آید و فرزند شما با چهره ای عبوس و اخمو و حالتی ساکت و بی میل ، کیف و کتاب خود را گوشه ای انداخته و فکر فردای مدرسه را خواهد کرد ؛  یا برعکس ،  شاد و خندان نزد شما آمده و سلام می کند …

اولین برخورد و صحبتهای والدین  با فرزندان  هنگام ورود آنها به داخل منزل  ، بسیار مهم بوده و در رفع خستگی و ایجاد  احساسات  خوشایند آنها یا برعکس ، تحت استرس قرار دادن آنها و شروع بدخلقی ، نقش موثری  دارد . به برخی  پرسشها و برخوردها والدین که ممکن است نامناسب و نامطلوب  باشد ، توجه نمایید 🙁 برخوردهای اول و بدون مقدمه با فرزند)

۱- بیا ببینم  ، چند تا ۲۰ گرفتی ؟ ( فشار بدون مقدمه برای نمره)

۲- دوستت فرهاد ، از ریاضی چه نمره ای گرفت ؟( ایجاد حساسیت یا حسادت)

۳- امروز توی  مدرسه ، بچه خوبی بودی یا نه ؟( خوب ، چه تعریفی دارد؟)

۴- تو مدرسه دستشویی رفتی یا نه ؟ حتما” برو ! ( دخالت بیمورد)

۵-  آفرین امروز بچه خوبی بودی !( دروغ ! هنوز هیچ سئوالی نکردی یا چیزی به شما نگفته اند!)

۶- دوستت افشین ، پرسشهای علوم را آورده بود ؟( سئوال بیمورد به کار مردم چکار داری؟)

۷- جلو در   وایستا  !  نیا تو ،  در مدرسه  دست به چیزی که نزدی؟تمام لباسات رو بنداز تو ماشین !(بی ادبی به فرزند که سرتا پا کثیف است)

۸- بازم مثل همیشه  اخمو و کسل آمدی منزل!( انرژی منفی)

۹- حتما” امروز نمره بدی گرفتی !(بدون اطلاعات قبلی)

۱۰- امروز توی مدرسه شلوغ که نکردی ؟(تعریف شلوغ چیست؟)

۱۱- این خوراکی مسخره چیه که خریدی ؟ چرا توی مدرسه نخوردی ؟(تو بی سلیقه ای و قبولت ندارم!)

۱۲- معلم درس فلان ، امروز با تو لجاجت و بد رفتاری نکرده ؟(جبهه گیری در مقابل معلم و ایجاد حساسیت بیمورد در فرزند)

۱۳- اگر یکبار دیگر اینطور بدخلق بیایی خانه ، میام به معاون مدرسه  اطلاع می دم !( ترساندن فرزند از کارکنان مدرسه )

۱۴- تو چقدر بی نظمی نمی دانم تو مدرسه چطور تو را تحمل می کنند ؟(دوست ندارم)

۱۵- بگو ببینم امروز توی مدرسه خرابکاری نکردی؟(معنی خرابکاری چیه ؟)

۱۶- اول بگو ببینم ،کارنامه دوستت حامد را دیدی یا نه ؟ ( حامد مورد حسادت قرار بگیرد)

و پرسشهایی از این نوع که در ثانیه های اول بازگشت فرزند به منزل ممکن است توسط برخی از والدین مطرح شود.

نمونه پرسشها و برخوردهایی  که ممکن است مطلوب باشد :(هر پرسش از طرف یک ولی برای  یک فرزند فرضی)

۱-      سلام خسته نباشی  فرزندم !

۲-      سرماخوردگی ، اذیتت نکرد؟

۳-      امروز به فکرت بودم ، گقتم  ببینم  از خوراکیهات خوشت اومد؟

۴-      آفرین که دستات رو شستی

۵-      احسنت ، مثل همیشه مرتب و پاکیزه!

۶-      سلام ، از اینکه سرحال و شاداب برگشتی ، خوشحالم

۷-      نتیجه مطالعه دیروز عصرت ، خوب بود؟

۸-      زنگ ورزش خوش گذشت ؟ خسته نباشی

۹-      خسته نباشی ، تا دستات رو بشویی ، یه نوشیدنی برات حاضر می کنم

۱۰-   حدس می زنم روز خوبی توی مدرسه گذراندی

۱۱-   بعد از چند دقیقه استراحت ، ” امروز  بهترین  خاطره تو از مدرسه ، چی بود ؟

۱۲-   گفتی آقای معلم ، تحقیقت رو قبول کرد ؟ آفرین !  می دانستم  نتیجه مطالعه و تحقیق دیروزت خوب میشه!

و اظهار نظرها و صحبتهایی مشابه ، که این  پرسش ها  و برخوردها ، متناسب با سن و دوره تحصیلی  و جنسیت دانش آموز  باید تفاوتهایی داشته باشد . اما در برخی  خانواده ها ممکن است نوع بر خورد با دانش آموز کلاس اول ابتدایی و فرزند دبیرستانی در هنگام ورود به منزل ، یکسان باشد ! واضح است که  اگر از یک دانش آموز سال سوم دبیرستان  بپرسیم  :  ” چرا خوراکیهات رو نخوردی ؟”   خود را از نظر والدین با یک  مهد کودکی یا پیش بستانی ، یکسان تلقی خواهد کرد  و مقداری دلخور  می شود ، اینکه از خود خواهد پرسید : ”  اگر گرسنه بودم ، خودم عاقل بودم که خوراکی بخورم ! وقتی گرسنم نیست و یا ناهار مفصلی قبل از رفتن به مدرسه خورده بودم ، لزومی ندارد  که چند نوع خوراکی  که مامان  مثل بچه های آمادگی برام گذاشته ، من با اجبار  همه رو بخورم ، من که دیگر بچه نیستم

از نظر خیلی از دانش آموزان  زننده ترین  و تکراری ترین  سئوال والدین  از فرزندشان که چندین دهه است  که دارد تکرار می شود ، این است :  ”  امروز چند تا ۲۰ گرفتی ؟!”  یعنی اگر ۱۸ یا  ۱۹ باشد ، مورد قبول والدین نیست  و او را دوست ندارند !  حتی مشاهده شده در سطح دبیرستان هم  هنوز  این سئوال و بازخواست هر روزه  تکرار می شود . علاوه بر ایجاد حالت  زدگی از نمره ،  در برخی  مواقع احساس  و تصور منفی  از خود ، در دانش آموزان بیش از پیش  به وجود خواهد آمد . این  سئوالات در بدو  ورود  فرزند به منزل ( حتی گاهی که کفشش را در نیاورده !)  نشان از احوالپرسی و صمیمیت  و توجه  ندارد  واز نظر فرزندان ، بهانه ای  برای شروع  سین جین  و بازخواست محسوب می شود و این تصور در آنان به وجود خواهد آمد که من تو را به خاطر ۲۰  دوست دارم !

از اینها  گذشته در خیلی از موارد   ”  سم تشویق  ” در هنگام ورود دانش آموز به منزل توسط برخی والدین  تزریق می گردد ؛ مثال ؛

_مادر :  بگو ببینم  ۲۰ گرفتی یا نه ؟    _فرزند : نه مادر ولی ۱۷ گرفتم !   _مادر :  نشد ! این دفعه باید ۲۰ بگیری !  ( نمره قبلی فرزند ۱۵ بوده و  ۲ نمره پیشرفت داشته است ، اما به این پیشرفت توجهی نشده  و فقط ۲۰ در نظر گرفته شده است ! )

خروج از منزل برای رفتن به مدرسه

تمام پرسشها و برخوردهای ذکر شده بالا را می توان هنگام خروج از منزل برای رفتن مدرسه در راهرو ، پشت دروازه ، توی حیاط منزل و غیره به نوعی از برخی والدین  شنید ، گلایه های غیر رسمی دانش آموزان ( حتی در دوره راهنمایی و دبیرستان)  از والدین خود ، حاکی از این است که  ، توصیه ها و پیشنهادات و امر و نهی های تکراری هر روزه ، آنها را خسته کرده و برداشتشان  این است که  :

”  تو  هنوز  بچه  یا نادان  هستی  و مادر یا پدر  به تواناییهای تو  ایمان ندارد ! ”

” امروز باید  با نمره ۲۰ برگردی !”

” اگر دستشویی داشتی ، حتما” بروی !”

“نباید خوراکیهات را به منزل برگردانی !”

” دقت کن ببین  که معلم برای  وحید ( شاگرد بغل دستی و  پسر همسایه ) در درس فارسی  چه نمره ای  میزاره ! ”

بهتر نیست به جای عبارات فوق نمونه ای از این حرفهای قشنگ  گفته شود ؟ :

” با نام و یاد خدا و بسم الله از منزل خارج شو ”

“پسرم ، یادت نره  بگی ، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم”

” برای اینکه از پرسش پای تخته هراس نداشته باشی ، قبلش ، چند بار صلوات بفرست و توکل به خدا کن”

” نگران نباش ، دیروز تمام سعی و تلاش خودت رو کردی و به خوبی  مطالعه داشتی ، تلاش تو برای من مهمتر از گرفتن نمره ۲۰ است ”

“اگر نمره تو کمتر از نمره بغل دستیت  شد ، نگران نباش  و به او تبریک بگو ، امتحان بعدی  یه مقدار بیشتر تلاش کن”

” الان که با این خوشحالی میری مدرسه ، امیدوارم همینجور سر حال و شاداب بیایی منزل ”

منبع:زیبا وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا