مقالات

امانت هاي فراموش شده!

اما نت هاي فراموش شده!

عمروخالد/ مترجم:سميّه اسکندري فر

نگهداري امانت هاي بزرگ  وواضح کاري کاري آسا ن است?اما امانت هاي فراموش شده اي نيز و جود دارد که به خاطرفراواني ?فراموش کرده ايم که آنها نيز امانت بوده اند.

 

اول:چيزهايي کوچکي که از ديگران گرفته ايم وهنوز…

چيزهاي کوچکي که از ديگران گرفته ايم  ولي هنوز آن را پس نداده ايم و آن را فراموش کرده ايم?مانند گرفتن کتاب ياگيره يا نوار ضبط يا گيره و…به ياد داشته باش امانت هر چند کوچک باشد باز هم امانت است.شايد بگويي فلان دوستم چيزهاي زيادي از من گرفته است(به ياد داشته باش: به کسي که به توخيانت کرده است خيانت مکن).

دوست گرامي ام ? آيا دوست داري که با وجود اين همه امانت ها ي که برگردن توست  به ملاقات خداوند بروي؟!برادر عزيزم!سعي کن تمام اين امانتهاي کوچک را پس بدهي زيرا امانت، امانت است وبدان که امانت کوچک وبزرگ ندارد.

 

دوم:امانت خريدوفروش

يکي ديگر از امانتها ?امانت خريد فروش وشغلي است که تو بدان مشغولي.رسول اکرم(ص)مي فرمايد«الـتّاجِرُ الصِّدُوُق الأمِينُ َمعَ النّبين وَالصِّدِيقينَ وَالشُّهَدَاءٍ»

(تاجرراستگوي امين با پيامبران وصديقان وشهداست).

به دکتر نگاه کن که بدون نياز بيماران،آنان رابه دکتر دوستش معرفي مي کند تا او در مقابل همين کار را بکند!

مکانيکي که تو را مجبور مي کند جهت قطعاتي که ماشينت  به آنها نياز ندارد هزاران تومان بپردازي!و…آنها گمان مي کنند کارشان درست است ومرتکب هيچ خطايي نشده اند!ولي به خدا قسم اين کارها، خيانت در امانت است.

 

سوم:امانت راز داري

از خانم ها مي خواهيم که دراين نوع مارا کمي تحمل کنند!چون در اين نوع آنان بيش از همه مورد خطاب اند!

رسول الله (ص)مي فرمايد«إذاحَدٌَ الرّجُلَُِّ بِاالحديثِ ثُمُّ إلتَفَتَّ فَهِيِ أماتةًٌ»{اگر شخصي سخني گفت وبه اطرافش نگاه کرد،اين سخنان اما نت است.}

آرام صحبت کردن را هم قياس کن!اين موضوع امانت است،متوجه باش وفقط با يک نگاه بفهم!

تصور کن،از بزرگترين امانتهارسول اکرم(ص)فرمود:ا« إنَّ مِن أعظَمِ الأمَانَاتِ عِندَاللّهِ  يَو مَ القِيامَةَ إن يُقضِي الرََّّجُلُ لإمرَأَتِهِ بِا لحَدِيثِ وَتُقضِي إليَهِ ثُمَّ يَنشُرُسِرُّهَا»

{از جمله بزرگترين امانت ها نزد خداوند در روز قيامت آن است که مردي با همسرش سخن بگويدو همسرش نيز راز هايش را به او بگويد؛سپس آن مرد راز هايش را فاش نمايد}.عجب حديثي  براي زن وشوهر!حديثي بسيار تند وشديد که جايي را در قلبها براي خودش باز مي کند ؛اين طور نيست؟!خداوندا !اين يکي از بزرگترين اما نتها ست ،بيش از مال!چه مرداني که در هنگام طلاق ،چهره هاي حقيقيشان آشکار مي شود !

خانمي را مي بيني که هر آنچه ميان او وهمسرش اتفاق افتاده براي دوستانش تعريف مي کند،وهمين طور مردي که اين کار را مي کند،آيا ايستادن در مقابل خداوند متعال را از ياد برده ايم؟ آيا اکنون به دلايل عد م استقرار وآرامش در زندگي زنا شويي پي برده اي؟!

 

چهارم:امانت رفتار با زن

نوع چهارم از امانت ها ؛اما نت رفتار با زن است،در اين مورد توجه شما را به نکاتي چند  از سوره قصص 26/23 جلب مي کنم.در آن داستان آن دودختر به خاطر ازدحام مردم نمي توانند آب بردارند،پس آيا موسي (ع)گفت: «به من چه؟من با دخترها حرف نمي زنم».

سبحان الله!بعضي از جوانان گمان مي کنندکه رفتار با زن از اصلش حرام است!

خدايا!جه کسي چنين گفته است؟!حضرت موسي (ع)به نزدشان رفت وگفت:«مشکل شما چيست؟»اين ادب اسلام است.او نگفت:«عصر بخير،اسم من…»

همين طور دو دختر،به ادبشان نگاه کن،به انداره ي سئوال جواب دادند،آنحضرت برايشان آب کشيد وبه سايه رفت ونگفت من هر روز، اين جا هستم.

زن امانتداري مرد را از نگاه چشمانش  مي فهمد!به همين دليل که آن دختراز پدرش خواست تا او را به دليل امانتداري اش استخدام کند.

ما امروزه به چنين الگوهايي براي رفتار با زنان نياز داريم، برخي ازجوانان نيز کاملًا بر عکس رفتار مي کنندواصلاً حاضر نيستند برخوردي با زن داشته باشند،در فرهنگ لغتشان کلمه اي به نام «زن»وجمله اي به عنوان« رفتاربا زن »وجود ندارد. 

همسر امانتي بر گردن توست!

خداوند متعال مي فرمايد:«وَإخَذنَ مِيثَاقاً غَلِيظاً»نساء/21

(زنان پيمان محکمي از شما گرفته اند.) عقد وپيمان ازدواج تنها عقدي است که خداوند از آن به عنوان «عقد مستحکم»ياد کرده است.

آيا فکر نکردي که با ممانعت از ديدار همسرت با خانواده اش ،در حق او خيانت کرده اي!آيا فکر نکردي که با دست بلند کردن بر همسرت ،در حق اين امانت خيانت نموده اي؟!وتو اي خواهر بزرگوار !تو در خانه ي شوهرت هستي،پس راز هايش را نگهدار،از او اطاعت کن ودر تربيت اسلامي فرزندانش بکوش

 

پنجم:امانت فرزندان در رفتار با والدين

يکي ديگر از انواع امانت ها ،امانت فرزندان در رفتار با والين است.پول برداشتن بدون اجازه ي پدر ومادر خيانت است،حتي اگر مبلغ ناچيزي باشد.امانت داري آن است که از آنان اجازه ي بگيري وآنان موافقت کنند،چون تنها مطلع بودن کافي نيست.آن را کوچک مشماريد ،ولي نزد خداوند بزرگ است

دختران بيبشتر توجه کنيد،دختري که دور از چشم خانواده اش با جواني آشنا مي شود،او آيا مي داند با اين کارش در اما نت خيانت کرده است!؟شما فکر مي کنيد اين چيزها کوچک هستند وجزو اما نتها قرار نمي گيرند،وبه راستي که:« وَتَحسَبُنَهُ هَيِّناً وَهُوَعِندَاللهِ عَظِيمٌ»نور/51

(وگمان مي برديد که اين مسأله ي ساده وکوچک است،در حالي که پيش خداوند بزرگ است).

 

ششم:امانت هاي بي شمار!

همه ي نعمت هايي که خدا به ما ارزاني داشته ،امانت است.هر چيزي را که خدواند به ما بخشيده است ود يعه اي است،پس بايد يک روز آنها را پس داد.

بنابر اين تربيت فرزندان اما نت است،سلامتي ات اما نت است آيا تا به حال فکر کر ده ايم که با معتاد بودن خيانت در امانت کرده ايم؟!چشم، زبان،مو ،گوش وهر آنچه در تصرف توست،امانت است که خداوند در روز قيامت  تو را در مورد آنها باز خواست مي نمايد.

به همين دليل رسول اکرم(ص)مي فرمايد:«لا تَزُلُ قَدِمَا عَبدٍ يَومَ القِيَِامَةِ عَن أربَعٍ:فِيمَاأفنَاهُ؟وَعَن شَبَابِهِفيِمَاأَبلا هُ؟وعَن مَالِهِ مِن أَينَ أکتَسَبَه وَفيِمَاأَنفَقَهُ؟وَعَنعَلمِهِ مَاذَاعَمِلَ بِهِ؟»

{بنده در روز قيامت گام بر نمي دارد تا اين که در مورد چهار چيز مورد باز خو است قرار گيرد:از عمرش که آنرا چگونه سپري کرده،از جوانيش که در چه راهي صرف کرده،از ثروتش که از چه راهي به دست آورده ودر چه راهي مصرف نموده  واز عملش که چقدر به آن عمل کرده است}.

هفتم :امانت حمل دين

آخرين وبزرگ ترين امانت ،محافظت از دين و رساندن آن به مردم مي باشد.بدان که تو مسئول اسلام هستي ودر روز قيامت در مورد آن باز خواست مي شوي،آيا آن را در زندگي تطبيق داده اي؟وبه مردم رسانده اي ؟رسول الله  مي فرمايد:«بَلِّغُو عَنِّي وَلَو آيَةٌ» (پيام مرا تبليغ کنيد اگر چه يک آيه باشد)

 ابن تيميه مي گويد:«گمان  نکن که با وضو گرفتن  با يک سطل آب و خواندن دو رکعت نماز در محراب اما نت را ادا کرده اي،بلکه امانت تبليغ و رساندن اين دين به مردم است.»

خداوند متعال  مي فرمايد:«کُنتُم  خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأ مُرُنَ بِالمَعروُفِّ  وَتَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ» آل عمران/110

(شما بهترين امتي هستيد که به سود انسان ها پديدار شده ايد؛زيرا امر به معروف ونهي از منکر مي نماييد.)

مبادا فکر کنيد مسئو ليت اين دين تنها َ مسئوليت علماست ،نه به خدا قسم ،مسئو ليت اين دين بر گردن همه ي مسلمانان است،چرا که تبليغ اين دين به بهترين و زيبا ترين شيوه اما نت همه ي ماست،بايد به پدر، مادر،نزديکان،همسايگان،دوستان،همکاران،نامزدو…همه ي کساني که مي شناسيم برسد.

بار الها ما را از آن دسته از مو مناني بگردان که حق اين امانت ها را ادا کنيم .پروردگارمرا قوي بگردان ومسئوليتم راکم نکن.آمين  

————————————————————-

منبع:کتاب اخلاق مومن2نويسنده:عمروخالد

مترجم:سميّه اسکندري فر

نوشته شده توسطHADI

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن