مقالات

امانت های فراموش شده!

اما نت های فراموش شده!

عمروخالد/ مترجم:سمیّه اسکندری فر

نگهداری امانت های بزرگ  وواضح کاری کاری آسا ن است?اما امانت های فراموش شده ای نیز و جود دارد که به خاطرفراوانی ?فراموش کرده ایم که آنها نیز امانت بوده اند.

 

اول:چیزهایی کوچکی که از دیگران گرفته ایم وهنوز…

چیزهای کوچکی که از دیگران گرفته ایم  ولی هنوز آن را پس نداده ایم و آن را فراموش کرده ایم?مانند گرفتن کتاب یاگیره یا نوار ضبط یا گیره و…به یاد داشته باش امانت هر چند کوچک باشد باز هم امانت است.شاید بگویی فلان دوستم چیزهای زیادی از من گرفته است(به یاد داشته باش: به کسی که به توخیانت کرده است خیانت مکن).

دوست گرامی ام ? آیا دوست داری که با وجود این همه امانت ها ی که برگردن توست  به ملاقات خداوند بروی؟!برادر عزیزم!سعی کن تمام این امانتهای کوچک را پس بدهی زیرا امانت، امانت است وبدان که امانت کوچک وبزرگ ندارد.

 

دوم:امانت خریدوفروش

یکی دیگر از امانتها ?امانت خرید فروش وشغلی است که تو بدان مشغولی.رسول اکرم(ص)می فرماید«الـتّاجِرُ الصِّدُوُق الأمِینُ َمعَ النّبین وَالصِّدِیقینَ وَالشُّهَدَاءٍ»

(تاجرراستگوی امین با پیامبران وصدیقان وشهداست).

به دکتر نگاه کن که بدون نیاز بیماران،آنان رابه دکتر دوستش معرفی می کند تا او در مقابل همین کار را بکند!

مکانیکی که تو را مجبور می کند جهت قطعاتی که ماشینت  به آنها نیاز ندارد هزاران تومان بپردازی!و…آنها گمان می کنند کارشان درست است ومرتکب هیچ خطایی نشده اند!ولی به خدا قسم این کارها، خیانت در امانت است.

 

سوم:امانت راز داری

از خانم ها می خواهیم که دراین نوع مارا کمی تحمل کنند!چون در این نوع آنان بیش از همه مورد خطاب اند!

رسول الله (ص)می فرماید«إذاحَدٌَ الرّجُلَُِّ بِاالحدیثِ ثُمُّ إلتَفَتَّ فَهِیِ أماتهًٌ»{اگر شخصی سخنی گفت وبه اطرافش نگاه کرد،این سخنان اما نت است.}

آرام صحبت کردن را هم قیاس کن!این موضوع امانت است،متوجه باش وفقط با یک نگاه بفهم!

تصور کن،از بزرگترین امانتهارسول اکرم(ص)فرمود:ا« إنَّ مِن أعظَمِ الأمَانَاتِ عِندَاللّهِ  یَو مَ القِیامَهَ إن یُقضِی الرََّّجُلُ لإمرَأَتِهِ بِا لحَدِیثِ وَتُقضِی إلیَهِ ثُمَّ یَنشُرُسِرُّهَا»

{از جمله بزرگترین امانت ها نزد خداوند در روز قیامت آن است که مردی با همسرش سخن بگویدو همسرش نیز راز هایش را به او بگوید؛سپس آن مرد راز هایش را فاش نماید}.عجب حدیثی  برای زن وشوهر!حدیثی بسیار تند وشدید که جایی را در قلبها برای خودش باز می کند ؛این طور نیست؟!خداوندا !این یکی از بزرگترین اما نتها ست ،بیش از مال!چه مردانی که در هنگام طلاق ،چهره های حقیقیشان آشکار می شود !

خانمی را می بینی که هر آنچه میان او وهمسرش اتفاق افتاده برای دوستانش تعریف می کند،وهمین طور مردی که این کار را می کند،آیا ایستادن در مقابل خداوند متعال را از یاد برده ایم؟ آیا اکنون به دلایل عد م استقرار وآرامش در زندگی زنا شویی پی برده ای؟!

 

چهارم:امانت رفتار با زن

نوع چهارم از امانت ها ؛اما نت رفتار با زن است،در این مورد توجه شما را به نکاتی چند  از سوره قصص ۲۶/۲۳ جلب می کنم.در آن داستان آن دودختر به خاطر ازدحام مردم نمی توانند آب بردارند،پس آیا موسی (ع)گفت: «به من چه؟من با دخترها حرف نمی زنم».

سبحان الله!بعضی از جوانان گمان می کنندکه رفتار با زن از اصلش حرام است!

خدایا!جه کسی چنین گفته است؟!حضرت موسی (ع)به نزدشان رفت وگفت:«مشکل شما چیست؟»این ادب اسلام است.او نگفت:«عصر بخیر،اسم من…»

همین طور دو دختر،به ادبشان نگاه کن،به انداره ی سئوال جواب دادند،آنحضرت برایشان آب کشید وبه سایه رفت ونگفت من هر روز، این جا هستم.

زن امانتداری مرد را از نگاه چشمانش  می فهمد!به همین دلیل که آن دختراز پدرش خواست تا او را به دلیل امانتداری اش استخدام کند.

ما امروزه به چنین الگوهایی برای رفتار با زنان نیاز داریم، برخی ازجوانان نیز کاملًا بر عکس رفتار می کنندواصلاً حاضر نیستند برخوردی با زن داشته باشند،در فرهنگ لغتشان کلمه ای به نام «زن»وجمله ای به عنوان« رفتاربا زن »وجود ندارد. 

همسر امانتی بر گردن توست!

خداوند متعال می فرماید:«وَإخَذنَ مِیثَاقاً غَلِیظاً»نساء/۲۱

(زنان پیمان محکمی از شما گرفته اند.) عقد وپیمان ازدواج تنها عقدی است که خداوند از آن به عنوان «عقد مستحکم»یاد کرده است.

آیا فکر نکردی که با ممانعت از دیدار همسرت با خانواده اش ،در حق او خیانت کرده ای!آیا فکر نکردی که با دست بلند کردن بر همسرت ،در حق این امانت خیانت نموده ای؟!وتو ای خواهر بزرگوار !تو در خانه ی شوهرت هستی،پس راز هایش را نگهدار،از او اطاعت کن ودر تربیت اسلامی فرزندانش بکوش

 

پنجم:امانت فرزندان در رفتار با والدین

یکی دیگر از انواع امانت ها ،امانت فرزندان در رفتار با والین است.پول برداشتن بدون اجازه ی پدر ومادر خیانت است،حتی اگر مبلغ ناچیزی باشد.امانت داری آن است که از آنان اجازه ی بگیری وآنان موافقت کنند،چون تنها مطلع بودن کافی نیست.آن را کوچک مشمارید ،ولی نزد خداوند بزرگ است

دختران بیبشتر توجه کنید،دختری که دور از چشم خانواده اش با جوانی آشنا می شود،او آیا می داند با این کارش در اما نت خیانت کرده است!؟شما فکر می کنید این چیزها کوچک هستند وجزو اما نتها قرار نمی گیرند،وبه راستی که:« وَتَحسَبُنَهُ هَیِّناً وَهُوَعِندَاللهِ عَظِیمٌ»نور/۵۱

(وگمان می بردید که این مسأله ی ساده وکوچک است،در حالی که پیش خداوند بزرگ است).

 

ششم:امانت های بی شمار!

همه ی نعمت هایی که خدا به ما ارزانی داشته ،امانت است.هر چیزی را که خدواند به ما بخشیده است ود یعه ای است،پس باید یک روز آنها را پس داد.

بنابر این تربیت فرزندان اما نت است،سلامتی ات اما نت است آیا تا به حال فکر کر ده ایم که با معتاد بودن خیانت در امانت کرده ایم؟!چشم، زبان،مو ،گوش وهر آنچه در تصرف توست،امانت است که خداوند در روز قیامت  تو را در مورد آنها باز خواست می نماید.

به همین دلیل رسول اکرم(ص)می فرماید:«لا تَزُلُ قَدِمَا عَبدٍ یَومَ القِیَِامَهِ عَن أربَعٍ:فِیمَاأفنَاهُ؟وَعَن شَبَابِهِفیِمَاأَبلا هُ؟وعَن مَالِهِ مِن أَینَ أکتَسَبَه وَفیِمَاأَنفَقَهُ؟وَعَنعَلمِهِ مَاذَاعَمِلَ بِهِ؟»

{بنده در روز قیامت گام بر نمی دارد تا این که در مورد چهار چیز مورد باز خو است قرار گیرد:از عمرش که آنرا چگونه سپری کرده،از جوانیش که در چه راهی صرف کرده،از ثروتش که از چه راهی به دست آورده ودر چه راهی مصرف نموده  واز عملش که چقدر به آن عمل کرده است}.

هفتم :امانت حمل دین

آخرین وبزرگ ترین امانت ،محافظت از دین و رساندن آن به مردم می باشد.بدان که تو مسئول اسلام هستی ودر روز قیامت در مورد آن باز خواست می شوی،آیا آن را در زندگی تطبیق داده ای؟وبه مردم رسانده ای ؟رسول الله  می فرماید:«بَلِّغُو عَنِّی وَلَو آیَهٌ» (پیام مرا تبلیغ کنید اگر چه یک آیه باشد)

 ابن تیمیه می گوید:«گمان  نکن که با وضو گرفتن  با یک سطل آب و خواندن دو رکعت نماز در محراب اما نت را ادا کرده ای،بلکه امانت تبلیغ و رساندن این دین به مردم است.»

خداوند متعال  می فرماید:«کُنتُم  خَیرَ أُمَّهٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأ مُرُنَ بِالمَعروُفِّ  وَتَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ» آل عمران/۱۱۰

(شما بهترین امتی هستید که به سود انسان ها پدیدار شده اید؛زیرا امر به معروف ونهی از منکر می نمایید.)

مبادا فکر کنید مسئو لیت این دین تنها َ مسئولیت علماست ،نه به خدا قسم ،مسئو لیت این دین بر گردن همه ی مسلمانان است،چرا که تبلیغ این دین به بهترین و زیبا ترین شیوه اما نت همه ی ماست،باید به پدر، مادر،نزدیکان،همسایگان،دوستان،همکاران،نامزدو…همه ی کسانی که می شناسیم برسد.

بار الها ما را از آن دسته از مو منانی بگردان که حق این امانت ها را ادا کنیم .پروردگارمرا قوی بگردان ومسئولیتم راکم نکن.آمین  

————————————————————-

منبع:کتاب اخلاق مومن۲نویسنده:عمروخالد

مترجم:سمیّه اسکندری فر

نوشته شده توسطHADI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا