سياسي اجتماعي

اگر و شاید های کودتای ترکیه

اگر و شاید های کودتای ترکیه

اگر کودتای نظامی در ترکیه به ثمر می نشست چه می شد؟!

آثار زیانبار پیروزی کودتا در ترکیه

القدس العربی ، یاسین الحاج صالح/ ترجمه با اندکی تغییر و تصرف : رسول رسولی کیا

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست کودتاگرانی که پارلمان را به توپ و خمپاره بسته بودنند اقدام می نمودند به دستگیری هزاران شخص و صدها و بلکه هزاران را هم می کشتند ، از تظاهرات اعتراض آمیز جلوگیری می نمودند ، حزب عدالت و توسعه و شاید تمام احزاب موجود منحل و غیرقانونی اعلام می شد و فعالیت های سیاسی در ترکیه تا زمان نامشخصی تعطیل می شد!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست دمکراسی در این کشور بیش از اردوغان و حزب متبوعش آسیب می دید و متضرر می شد ؛ هرچند کودتاگران می خواهند خلاف این را به اذهان مخابره نمایند!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست تمام فعالیت های سیاسی و فرهنگی مخالفان و آوارگان سوریه ای در ترکیه تعطیل می شد و چه بسا کلیه مخالفان سوریه از کشور طرد می شدند؛ امری که کانال ماهواره ای «المیادین» در گرماگرم کودتا آن را بشارت داده و مخابره نموده بود که  ارتش ترکیه ۴۸ ساعت به مخالفان – سوریه – مهلت داده است که خاک این کشور را ترک نمایند! تازه و چه بسا مخالفان سوریه به این کشور تحویل داده می شدند و زندگی سه میلیون آواره سوریه ای به هم ریخته می شد و از طریق رسانه های سمعی و بصری به ترور متهم می شدند و اعلام می شد که آوارگان سوریه ای سرباری بیش نیستند بر اقتصاد ترکیه! و از هر سو مورد تجاوز و یورش های هدفمند و طراحی شده ! قرار می گرفتند!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست کودتاگران به شعله ورنمودن احساسات ناسیونالیستی و میهن پرستانه در این کشور دامن می زدند و به احتمال قوی و آنگونه که کوردهای مخالف اردوغان پیش بینی می کردند کودتاگران عبدالله اوجالان – رهبر دربند پ .ک.ک- را اعدام می نمودند! و حملات کنونی علیه مواضع حزب کارگران کوردستانی را افزایش می داده و جنگ با کوردها به خوراک خبری رسانه های غربی مبدل می شد!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست این یک پیروزی بزرگ برای ژنرال کودتاگر مصری و حامیانش به شمار می آمد و به نوعی مشروعیت بخشیدن به حکمرانی او به شمار می آمد ؛ چرا که کودتاگران علیه حکمرانی اسلام گرایان در ترکیه به گونه ای ادامه دهندگان این تروریست وابسته محسوب می شدند!

پیروزی کودتا در ترکیه خبر خوشحال کننده ای می بود برای اسرائیل و حامیانش از  کشورهای غربی که به چیزی جز تضعیف کشورهای آزاد و دمکرات نمی اندیشند ؛ هرچند رجب طیب اردوغان ظاهرا اخیرا روابطش را با اسرائیل تحسین بخشیده است؛ ولی در هرحال و هرگز دیکته های آمریکایی- اسرائیلی را برنخواهد تابید!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست قطعا روسیه ی پوتین از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و نامبرده که بیشتر همچون یک امپراطور و جنگجو به چشم می آید بیش از پیش محبوب و مقبول مخالفان آزادی و دمکراسی می شد!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست قطعا شادی وصف ناپذیری به اردوگاه راستگرایان افراطی حاکم در بیشتر کشورهای غربی و البته بیشتر چپ گرایان بر می گشت و در واقع ماه عسل رسانه های غربی به شمار می آمد که طی دوسال اخیر روزانه به تخریب چهره اردوغان پرداخته اند  به گونه ای که چهره های زشتی همچون سیسی و نتانیاهو و … را به باد فراموشی سپرده اند….

اگر کودتای اخیر در ترکیه به ثمر می نشست دمکراسی در جهان آسیب می دید و در برخی کشورها فروکش می کرد و همچنین  پیروزی کودتای نظامی اخیر در ترکیه خدمت رایگانی به شمار می آمد برای کشورهایی که در آن ها اقلیت بر اکثریت حکمرانی نموده و مردمانش از صندوق آراء و انتخابات و دمکراسی خبری ندارند!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست کشمکش ها و اختلافات روبه رشد کشورها بیشتر می شد و پیروزی کودتا در ترکیه یک گام به جلو به حساب می آمد برای جهانی تر شدن سیاست جهانی – و یک بام و چند هوای – موسوم به « جنگ با ترور» و تحت این لفافه و سیاست بیش از پیش اقدام به تقویت دولت های خودکامه و تضعیف ملت ها می شد ! و صد البته که سازمان های تروریستی هرگز هدف قرار نمی گرفتند و بلکه برای تداومشان و تنوری تر شدن بازار سیاه اسلحه بیشتر به در و دیوار می پریدند تا شعاع و مرکز دایره!!

اگر کودتا در ترکیه به ثمر می نشست ضربه سنگینی بر پیکره ی بی رمق اهل سنت وارد می آمد و این پیروزی، هدیه گران قیمتی بود برای جنبش موسوم به «سلفیه جهانی جهادی» و در واقع مهر صحّه ای می بود برای موضع استراتژیک آنان مبنی بر اینکه «صندوق رأی» را باید با « صندوق گلوله» خالی نمود!

پیروزی کودتا در ترکیه باعث تقویت افراط گرایی در بین جنبش های جهادی در این کشور می شد و چه بسا شاهد بزرگ نمایی و سوء استفاده رهبران کودتا از وجود سلفی های جهادی در این کشور می بودیم آن هم فقط به منظور طولانی تر نمودن و توجیه دوران حکمرانیشان در ترکیه! و همچنین افکار عمومی در ترکیه از عملیات تروریستی کودتا گران  که به سلفی ها نسبت داده می شد وحشت زده می شد…

پیروزی کودتا در ترکیه شکست بزرگ و غیرقابل انکاری می بود برای سکولارهای آزادی خواه و میهن دوست ؛ همانطور که یک پیروزی چشمگیری برای سکولارها و لیبرال هایی محسوب می شود که بیشتر عاشق و شیفته« صندوق سر» هستند تا «صندوق رأی»! کسانی که به عنوان یک پزشک! بر این باورند که باید سر را از بدن جدا نمود تا بدین وسیله عقل و نگاه ها تغییر کند!

پیروزی کودتا در ترکیه باعث می شد که سکولارهای وابسته ! بیش از همیشه شیفته کودتای خونین ۲۵ سال پیش الجزایر و همچنین کودتای ننگین سه سال پیش مصر شده و این کودتاها را ضروری و  درواقع خدمت به دمکراسی ثبت و ضبط کنند!

پیروزی کودتا در ترکیه  شک نکنید که ضربه بزرگی می بود بر پیکره دمکراسی در جهان.

پیروزی کودتا در ترکیه به معنای از دست رفتن بزرگترین – و شاید تنها- حامی جریانات اسلام گرای سنی در جهان می بود ؛ سازمان جهانی اتحادیه جهانی مسلمانان و دکترهای برجسته قره داغی و قرضاوی دیگر نمی توانستند آزادانه  کنفرانس های علمی و وحدت آفرینشان را برگزار نمایند.

®پیروزی کودتا در ترکیه به معنای آواره تر شدن رهبران تبعیدی و فراری جنبش اخوان المسلمین می بود که قربانی یک کودتای مرگبار شده اند و تاکنون در پناه «سلطان دادگر» به فعالیت و زندگی ادامه می داده اند!

کودتای نظامی در ترکیه پیروز نشد و ناکام ماند.

فضل و بزرگی  ناکام گذاشتن این کودتای گسترده و با حامیان جهانی و اقلیمی پس از خداوند بر می گردد به مردم ترکیه که با دست خالی به خیابان ها ریخته و به مقابله با تانک های تا دندان مسلح دشمنان آزادی پرداخت و دیگر عامل ناکام گذاشتن این کودتای خانمانسوز عبارت است از اپوزسیون باهوش این کشور که اختلاف نظرها با حزب حاکم و رئیس جمهور را کنار گذاشت و یک دست و هم صدا با کودتا و کودتاگران به مخالفت پرداخت.

شکست دادن کودتاگران در ترکیه پیروزی شیرینی بود برای مردم و دمکراسی در این کشور همانطور که پیروزی بزرگی بود برای رجب طیب اردوغان؛ ولی او تنها و بزرگترین برنده این نبرد نبوده و نیست ؛ بلکه به نظر می رسد متحد  و یک صدا شدن مردم ، نمایندگان پارلمان و احزاب موجود در این کشور علیه کودتا و کودتاگران نویدبخش این خواهد بود که رئیس جمهور اردوغان باید از سیاست های فولادین و سلطه جویانه اش دست بردارد ؛ چرا که مواضع بیشتر اپوزسیون ترکیه این بود که با کودتا و کودتاگران مخالفند و پس از شکست دادن نهایی آن به مخالفت هایشان با سیاست های جاری و ساری دولت خواهند پرداخت!

شکست و ناکامی کودتا در ترکیه باعث می شود که لحظه ای درنگ نموده و مردم ترکیه و جهان از خود بپرسند : دمکرات های راستین در جهان چه کسانی هستند و همچنین دشمنان آزادی و دمکراسی کیانند؟؟!

شکست کودتاگران در ترکیه باعث خواهد شد که شفافیت و روش شدن حقایق بیشتر و بیشتر شود.

http://rassd.com/190350.htm

ترجمه با اندکی تغییر و تصرف : رسول رسولی کیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا