تربیت، اخلاق و تزکیهمطالب جدید

سکوت یا سخن؟

⁉️سکوت یا سخن؟
نویسنده: احمد شریعت پناه

✔️سبحان‌اللە وقتی انسان به سکوت فکر می‌کند و مزایایی آن در مقابل چشمانش صف می‌کشد، چنان تصوری را القا می‌کند کە انسان دهانش را بدوزد و زبانش را ببندد و دیگر چیزی بە زبان نیاورد…

❌ و دوست و دشمن را از قضاوت بەجا و بی‌جا در مورد خودش ساکت نماید و بە قول سعدی شیرازی:
تا مرد سخن نگفتە باشد
عیب و هنرش نهفتە باشد!

🔳اما در مقابل ، ضرورت‌های زندگی اعم از:
✖️بیدادها،
✖️ستم‌ها،
✖️ظلم‌ها،
✖️ ظلمت‌ها،
✖️ فقر و فلاکت،
✖️ و نامردمی‌ها،  همە و همە…
با فشار مضاعف بر روح و روان و وجدان و از همە مهمتر مسئولیت ایمانی و دینی، انسان را نە بە سخن گفتن عادی، گاهی بە داد و فریاد و حق خواهی وامی‌دارد و سکوت را ناروا و گاهی گویایی ترس و زبونی و ذلت و ذلیلی جلوە می دهد  و به همین خاطر خداوند داد و فریاد  را برای کسانی کە مظلوم واقع شدە‌اند جایز فرمودە است.

🔳از طرف دیگر:
➕وظیفە دعوت به‌خیر
➕و امر بە معروف
➕و نهی از منکر
➕و تبلیغ حق
➕و ادای شهادت
بدون کنار گذاشتن  سکوت قابل اجرا نیست.

✔️ از طرف دیگر خداوند متعال کتمان آیات الهی را جرم بزرگ بە حساب آوردە  و سزای سنگینی را  هم برای آن در نظر گرفتە است، بە نحوی کە خداوند از ایشان روی می‌گرداند و با ایشان قهر می‌کند و حاضر نیست با ایشان گفتگو کند و ایشان را پاک نماید و عذاب عظیم طبق وعدەی الهی در انتظارآنها است !!
و این امر مهم هم در قالب سکوت امکان پذیر نیست!

✅ پس در کل باید بدانیم کە سکوت بە وقت خود حسن و نیکو است و سخن و گفتار هم بە وقت خود وظیفە و تکلیف  است.

❗️چە زیبا شیخ سعدی فرمودە است :

دو چیز طیرە عقل است
دم فرو بستن بە وقت گفتن و گفتن بە وقت خاموشی !

✅امید است سکوت و سخن را،  متعادل و با اعمال صالحات  حکیمانە تزیین و تنظیم نماییم.

✍احمد شریعت پناه

🆔 @eslahe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا