تربیت فرزندان

سرفرازی در ازدواج / پیامی به پسران مجرد

سرفرازی در ازدواج / پیامی به پسران مجرد

صلاح الدین محد بهاءالدین

(( ô ` Ï B u r ÿ ¾ Ï m Ï G » t ƒ # u ä ÷ b r & t , n = y { / ä ۳ s 9 ô ` Ï i B ö N ä ۳ Å ¡ à ÿ R r & % [ ` º u r ø — r & ( # þ q ã Z ä ۳ ó ¡ t F Ï j 9 $ y g ø Š s 9 Î ) Ÿ @ y è y _ u r N à ۶ u Z ÷  t / Z o ¨ Š u q ¨ B º p y J ô m u ‘ u r 4 ¨ b Î ) ’ Î û y 7 Ï ۹ º s Œ ; M » t ƒ U y 5 Q ö q s ) Ï j 9 t b r 㠍 © ۳ x ÿ t G t ƒ Ç Ë Ê È ))

(( و از نشانه های او این که از [نوع] خودتان همسرانی برای شا آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد . آری! در این [نعمت] برای مردمی که می اندیشند ، قطعاً نشانه هایی است.)) روم /۲۱

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته…

برادر ارجمندم ! دوست داشتم در این نوشته کوتاه به نکاتی ضروری اشاره نمایم تا بتوانید در مرحله انتخاب همسر و ازدواج، موفق تر عمل کنید . چون این مرحله مهمترین و حساسترین گامی است که باید در آن آگاهی و هشیاری کاملی بیابید .

۱- ازدواج امری فطری :

ازدواج امری فطری و نیاز طبیعی هر مردی می باشد که باید در زمان و موقعیت مناسب خود انجام گیرد، که در غیر این صورت ، زشت جلوه می نماید و جای بسی سؤال خواهد داشت.

۲- دلایل شکست در انتخاب :

انتخاب همسر اولین امر مهم در زندگی جوانان می باشد . چه بسیار اوقاتی که در این مرحله اسب زندگیشان سکندری می خورد و بر خاک می غلطد . آن هم به چند دلیل :

۱-۲- گاهی عواطف و احاساسات راهبر جوان در یافتن و انتخاب همسر خواهد شد. بدیهی است که صرفاً عشق و دوست داشتن نمی تواند معیار شایسته ای جهت انتخاب همسر باشد و فرجامی معقول و مقبول به دست دهد . در واقع باید ابتدا ، با تعقل و تفکر سایر شرایط دیگر را در دختر مورد نظر یافت آن گاه اجازه داد که عواطف و عشف و احساسات به میدان آیند و نشاید که این موارد بر تعقل و اندیشه غلبه یابند… .

۲-۲- ((دوست داشتن)) با ((پسندیدن)) بسی تفاوت دارد … لازم نیست که ابتدا دختر و پسر به همدیگر عشق بورزند ، تا بتوانند بعداً با هم ازدواج نمایند.

پسندیدن امری عقلانی و عاطفی بوده و نیل به آن نیز آسان می باشد و در عین حال شرط اساسی انتخاب همسر است و بدون آن نمی توان زندگی مشترک را خلق نمود . چه بسا که پس از پسندیدن ، چنان محبت و تفاهمی میان زوجین حاکم گردد که در سعادت خانواده تأثیری فراتر و برتر از عشق های احساسی خواهد داشت .

۲-۳ بسیار پیش می آید که پدر و مادر و یا خویشاوندان ، با بینش و معیار خاص خود و بدون توجه به خواسته ها و علایق و شروط فرزندشان ،دختری برای او انتخاب نمایند و با تحت فشار قرار دادنش او را مجبور می سازند که با دختر مورد نظرشان ازدواج نماید ، آن هم فقط و فقط به خاطر جوانب مادی قضیه ، یا آشنایی با خانواده دختر ، یا زیبایی او و یا سهولت کار .گاهی

پسر تحت فشار آنها به این ازدواج تن می دهد و آن دختر معصوم نیز چون مورد پسند همسرش قرار نگرفته قربانی این ازدواج اجباری خواهد شد و حقوقش پایمال خواهد گشت ، بدون آن یکی از آن دو گناه کار باشند و گناه هر دو بر گردن والدین او است که بنابر سلیقه و معیارهای خودشان، برایش زن گرفته اند .

۲- ۴- گاهی جوانانی دیده میشوند که عجولانه و نا به هنگام ، خیال ازدواج به سرشان می زند و در این شرایط بحرانی ، دختری را انتخاب می نمایند . اما پس از چندی آثار اشتباه خود را به وضوح می بینند ، و متوجه می شوند که از نظر اجتماعی ، اقتصادی ، فکری ، جسمی و … با هم تفاهم ندارند و به تدریج با همسرانشان سر ناسازگاری پیدا می کنند و او را بدون ارتکاب خطایی مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار می دهند .

۲-۵- گاهی جوانان به گونه ای تخیلی و غیر واقعی به ازدواج می اندیشند ، خواسته ها و شروط بسیار سنگینی دارند . تصویر دختری را در ذهن می پرورانند که در میان جامعه و واقع امر یافت نمی شود .سرانجام کارش به سامان نمی رسد و از سن ازدواجش می گذرد و دچار عقده های درونی خواهد گشت و معیار های ازدواجش متزلزل خواهد شد .آنگاه در اثر گلایه  اقوام و زیر فشار نزدیکان ، به ناچار دست روی دختری انگشت می نهند .عقده ها و تنش های روحی ین چند سال را که بروی هم انباشته است [ و خواسته ها و آرزوهای سرکوب گشته اش که هنوز در ذهنش جولان می دهند ] بیرونشان می ریزد و بگو مگوهای مدام میانشان آغاز می شود .

۲-۶- گاهی جوان ، والدین و چگونگی خانواده خود را به فراموشی سپرده و فقط خود را مد نظر قرار می دهد و سراغ دختری را می گیرد که هیچ گونه تناسب و وجه مشترکی با خانواده اش ندارد .در نتیجه دچار مشکل می شود. و نمی داند که دست از همسرش بشوید یا از خانواده خود .در این پیکار و بحران درونی ، در هم می شکند و زندگی برآنان تلخ و ناگوار میگردد … .

گاه به عکس … جوان ، خانواده همسرش را به حساب نمی آورد به این دلیل که چنان گمان می برد که او فقط با آن دختر ازدواج میکند و با خانواده اش او کاری ندارد و ارتباطی خواهد داشت .ام بعداً گرفتار خصوصیات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مادی دختر می شود .

البته این مشکل نسبت به مورد قبلی از شدت کمتری برخوردار است و اگر جوان ، عاقلانه رفتار نماید و همسرش با او تفاهم و همکاری داشته باشد ، این مشکل را آسانتر حل خواهد کرد و به وجه بهتری می تواند با خانواده پدر زنش رابطه ای متعادل برقرار سازد .

۲-۷-گاهی تعدادی از آقایان با چشم حقارت همسر خود را می نگرند،مخصوصاً چنانچه به سهولت دختر را به او پیشنهاد ازدواج با دخترشان را داده باشند .این حالت ، ضربه های جبران نا پذیری بر اندیشه اسلامی خانواده دختر وارد خواهد ساخت و آنان را ناچار می سازد تا جهت رفع موانع از راه ازدواج دیگر دختر ها یشان ، قدمی برندارند و حتی بر سخت گیری و مشکل آفرینی بیفزایند ؛ و این نتیجه اشتباه خانواده داماد قبلیشان می با شد که به جای احترام نهادن و ارزش قائل شدن بیشتر ، نسبت به عروس و خانواده اش ، او را با خواری نگریسته اند .

 

۳- معیارهای انتخاب همسر :

در انتخاب همسر ، به چند معیار دینی توجه شده است که پیامبر گرامیمان ((ص)) بدانها اشاره نموده اند :

۱-۳- می فرمایند(ص) : (( معمولاً زن می گیرند به خاطر ثروت یا اصل و نسب یا زیبایی و یا به خاطر دینداریش. تو زن مؤمن را برگزین و گرنه پشیمان خواهی گشت)).

۲-۳- می فرمایند (ص): (( به خضراءالدمن: سبزه مزبله)) فریب نخورید که زنانی هستند زیبا روی در خانواده ای نالایق و با تربیتی ناشایست )).

۳-۳- خود آن حضرت همچون الگو و سرمشق مسلمانان در امر ازدواج چند نکته را مورد توجه قرار داده اند:

الف-۳-۳- والا بودن شخصیت و منش و صاحب خلق پسندیده : همچون حضرت خدیجه (رض) .

ب-۳-۳- جهت احترام نهادن ودلجویی کردن دیگران و تحکیم روابط با قبایل و طوایف عرب : همچون حضرت حفصه –ام حبیبه- زینب بنت خزیمه- ام سلمه- جویره بنت حارث صفیه بنت حی(ع) .

ج-۳-۳- زیرکی و علم در امور مربوط به زنان و زندگی خانواده : حضرت عایشه (رض).

خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرا: نصف دینتان را از این حمیرا ( عایشه) کسب نمایید.

د-۳-۳- با هدف تشریعی: حضرت زینب بت حجش (رض).

ه-۳-۳- لازم به یاد آوری است که پیامبر بزگوارمان(ص) در عمل ، با دختر ، بیوه زن، از خود کم سن و سال تر و از خود بزرگتر ، زیبا و نازیبا، با دختر عرب و غیر عرب ، با دختر دوستان و اصحاب و با دختر دشمنش ازدواج نموده اند.

 

۴-بنیادهای سعادت در خانواده :

جوانان باید احساساتی عمل نکرده و بر اساس شریعت و واقع نگری ، همسر خود را انتخاب نمایند . بعد از تفکر در نکات فوق ، می فهمیم که انتخاب بر اساس دین و تقوی مبارک بوده و سعادت همیشگی را در پی خواهد داشت [ به شرطی که پس از ازدواج نیز با همدیگر رفتار صحیحی داشته باشند ] . در حالی که دیگر موارد ، ثروت، نسب و زیبایی جاودانه نبوده و ممکن است پس از چندی، به پایان برسند.

۱-۴- بدیهی است (مال و ملک و دارایی ) همسر ، به تنهایی نمی تواند سعادت خانواده را تضمین نماید و چه بسا که خود آن ، اسباب آشوب و فروپاشی خانواده را فراهم نماید.

زن بر شوهر و فامیل او فخر می فروشد و بدین بهانه که در منزل پدرش در ناز و نعمت به سر برده ونمی تواند این کمبود و تنگدستی و منزل محقر و زندگی کذایی را تحمل نماید ، خواستار رفاه بیشتر از حد توانایی همسرش خواهد شد [ و این چنین عرصه زندگی را بر شوهرش تنگ خواهد کرد ].

۲-۴- همچنین (نسب و شهرت خانواده) به تنهایی موجب جنجال و خود بزرگ بینی و ناز و تکبر دختر می گردد و همواره باید شوهرش در خدمت عمو فلان و دایی بهمان او باشد و به این ترتیب جوان از خانواده و اقوام خویشتن غافل خواهد گشت و حقوقشان را پاس نخواهد داشت .

۳-۴- (زیبایی جسمی) از دو مورد قبلی نا پایدار تر و بیشتر از آن ها عامل ناسازگاری خواهد بود. زیرا که زن برای جسم و زیبایی ظاهری خود حساب بیشتری باز می کند و آن را بزرگترین سرمایه خود به حساب می آورد و به عنوان حربه و وسیله ای جهت برتری جویی از آن بهره می گیرد و چنانچه زیبایش با دینداری  همراه نگردد در او ایجاد غرور می نماید و زندگی را به کام شوهرش تلخ می سازد و اگر به او کمترین ایرادی بگیرد ، به بی اعتمادی و درون پریشی متهمش می سازد و دیگران را علیه او تحریک می نماید.

با این همه ، پس از یکی دو فرزند ، این سرمایه پوشالی و پر طمطراق ، فروکش کرده و از بین می رود و فقط خاطرات ناخوشایندی از آن باقی خواهد ماند . و حال ناچار خواهد شد از حساب مالی فرزندانش ، مقدار زیادی را به خرید رنگ و روغن و وسایل آرایش اختصاص دهد و اجازه ندهد صورتش ، طراوت و زیبایی خود را از دست بدهد بنابراین هر روز خود را به رنگی می آراید و بیشتر وقت خود را به آرایش اختصاص می دهد .

۴-۴- اما( ایمان وتقوی و عمل صالح) که جوهر و اساس سعادت خانواده به شمار می رود ، می تواند موارد قبلی را بیاراید و نکات سلبی و منفیشان را ریشه کن ساخته و جوانب ایجابی و مثبت را در آن ها تقویت نماید .

الف-۴-۴- (دینداری زن) می تواند ثروت او را هر چند که اندک باشد در جهت شادی و سعادت خود و خانواده به کار گیرد . چنین زنی حساب خود را از حساب شوهرش جدا نخواهد ساخت، کبر نمی ورزد و بزرگی و احترام خود را در زیور آلات و سرمایه خود و خانواده اش نمی بیند.

ب-۴-۴- همچنین ایمان زن می تواند زیبایی زن را  -به هر میزان که باشد – به زینت و آرایش زندگی خانواده تبدیل نماید و همراه با صورت زیبایش ، خود را به اعمال و رفتار نیک و پسندیده و زیبا ، برای همسرش بیاراید و آرامش و استراحت درونی را به او ارزانی دارد و روحی تازه به همسر خسته اش بخشد . [ امروزه مشکلات داخلی خانواده ها به یک درد عظیم اجتماعی تبدیل شده است ] به همین دلیل جهت رفع این مشکل و پیش گیری آن به جوانان عزیزی که هنوز ازدواج نکرده اند پیشنهاد خواهیم کرد که با بصیرت و آگاهی کامل، دختری را برای زندگی مشترک آینده خویش برگزینند که ایمان در او راسخ شده باشد و آن گاه ارکان و جنبه های دیگر را در او سراغ بگیرند . که در غیر این صورت ، انگشت پشیمانی را به دندان خواهند گزید و زندگی را بر خود تلخ خواهند ساخت و با همان چیزی که فریب خورده اند مجازات خواهند شد و رنج خواهند برد و عذاب خواهند چشید .

فقط ایمان است که صفات حسنه و دیگر اخلاق گزیده را پاس می دارد و شادی و سعادت زندگی مشترک خود و فرزندان و آینده زندگی را تأمین خواهد کرد .

{فاظفر بذات الدین تربت یداک}

——————————————————————–

منبع : سرفرازی در ازدواج

مؤلف : صلاح الدین محد بهاءالدین

مترجم : حامد بهرامی      

انتشارات : نشر احسان    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا