خبر های جدید

عائشه ابو شنب بعنوان مادر نمونه در جهان عرب شناخته شد.

عائشه ابو شنب بعنوان مادر نمونه در جهان عرب شناخته شد.

بیو گرافی

:عائشه ابو شنب معروف به ام حسن همسر شهید مهندس اسماعیل ابو شنب{ از اعضای دفتر سیاسی حماس که در سال ۲۰۰۴م براثر شلیک موشک به اتومبیلش به شهادت رسید }ومادر شهید حسن اسماعیل ابوشنب که در عملیات فرقان در سال ۲۰۰۸م در نوار غزه بشهلدت رسیدند،ایشان دارای ۸فرزند که ۳تایشان پسر و۵دیگرشان دختر می باشند ویکی از پسرها شهید شده است،

اهل روستای الجید در فلسطین اشغالی  جنوب شرقی مجدل که بر اثر اشغال خانواده ایشان اواره وبه نوار غزه پناهنده شدند،

در سال ۱۹۵۸در اردوگاه الشاطی بدنیا امد   ،دوره امادگی وابتدایی را دراین اردوگاه  به اتمام رسانیدند ، دوره متوسطه را  در مدرسه مصطفی حافظ در سال۱۹۷۷ بپایان رسانیدند ، درسال ۱۹۷۷ با مهندس شهید اسماعیل ابو شنب ازدواج کردند،سپس ایشان برای تکمیل تحصیلات به همراه همسرشان به امریکا مسافرت کردند در سال ۱۹۸۲ به فلسطین بازگشتند ومهندس شهید در دانشگاه

النجاح الوطنیه از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸   مشغول به کار شدند از سال ۱۹۸۹تا ۱۹۹۷، ۸بار بازداشت شدند ،در این مدت ام حسن ۶فرزند بدنیا اوردند ،ام حسن با وجود همه این مشکلات  ومصایب از تربیت فرزندان غافل نشدند تا اینکه مهندس شهید در سال۲۰۰۴ بشهادت نایل گشتند .شما را به مصاحبه کوتاهی که با ایشان صورت گرقته جلب می نمایم

سوال : زندگی مشترکتان را چگونه اغاز نمودید ؟

بانو عائشه  ام حسن:در ابتدای شروع زندگی مشترک من وابو حسن توافق  کردیم که یک خانواده نمونه را براساس تعالیم اسلام وقران وسنت پایه گذاری کنیم وانرا به فرزندانمان اموزش دهیم و وبا صبر واراده پولادین به فضل خداوند دراین راه موفق شدیم .

سوال:اما زندگیتان همراه وپراز مصایب ومشکلات بوده است؟

ام حسن:پس از اینکه ابو حسن از بند اشغالگران ازادشدند اینبار حکومت اسلو بود  که حماس را مورد هجوم خویش قرا رداد ودوباره ابو حسن را مورد آزار واذیت قرار دادند یک روز تحت تقیب ، روز دیگر بازداشت ، روز دیگر بازرسی منزل صورت می گرفت   علی رغم اینکه ابو حسن از محبوبیت خاصی نزد تمام گروهها برخوردار بود اما حاضر نبود از اصول ومبادی خود تنزل کند ومانند کوهی استواردر برابر این اذار واذیتها ایستاده بود .

اما کسی که با مجاهدی مانند ابوحسن ازدواج میکند باید امادگی انواع  مشکلات را داشته باشد،ما درابتدای زندگیمان هر کدام وظایفمان راتقسیم نمودیم من مسئول خانه وفرزندان تحت نظارت وسرپرستی ایشان و اومسئول کار و دعوت گردیدند.

سوال:اما ام حسن چگونه عنوان مادر نمونه  را کسب کردند؟

انسان در طول زندگی اصول واهدافی را ترسیم وبرای نیل به ان سعی وتلاش می کند ،که یکی از انها سعی وکوشش در تربیت فرزندان است براین اساس ما فرزندانمان را بر دین واصول ومکارم اخلاق نیکو پرورش دادیم وبه ایشان چگونگی حب وطن ومشکلات ان را یاد دادیم وخصوصا اینکه سرزمین ما اشغال شده و این سرزمین ویژگیهای خاصی دارد ودراین راه تلاش وکوشش زیادی انجام دادیم وما در قلوب فرزندانمان قیم واخلاق نیکوتاسرزمینمان را از دست اشغالگران ازاد سازیم .با این ویژگیها فرندانم را تربیت کرده وهیچ انتظار اینکه به عنوان مادر نمونه معرفی شوم نداشتم     بلکه تنها هدفم رضایت وبندگی خداوند جل وجلاله بود ،تا انسانهای صالحی بوده وبه سرزمین وخود واسلام خدنت کنند خداوند سبحان خواست که مرا بعنوان مادر نمونه برگزینند.

سوال: ایا نمونه های ارزشمندی در این جامعه وجود دارند؟

ام حسن:وجود دارد اما احتیاج به غبار روبی دارد ،و مردم فلسطین در این زمینه نمونه های زیادی دارند ، خصوصا در بین زنان فلسطینی چه از مادران وچه درمیان همسران فبهعلاوه اینکه ما شرایطیرا برای این زنان نمونه بیان کردیم

سوال:شروط که شما با برنده شدید چه بود ؟

اول اینکه از سرزمین فلسطین وهمسر شهید ومادر شهید باشم وکاندیداشدن من از سوی جمعیت جنگجویان قدیمی غزه صورت گرفت

وثانیا بایستی فرزندانم دارای مدارک دانشگاهی باشند که با سپاس از خداوند سبحان همه انان دارا می باشند ،همچنین در جامعه حضور فعال داشته ودر انجمن های دانشجویی فعال وخدمت می کنند وبر این نعمت خدای سبحان را سپاس می گویم .

سوال:ایا شما در جامعه نیز فعالیتی دارید ؟

در سال ۲۰۰۴پس شهادت ابو حسن ما اقدام به تاسیس جمعیتی     برای سرپرستی مادران وهمسران شهداء اقدام کردیم واسم انرا

«الشموع امضیئه»نام نهادیم وام نضال رحمه الله نیز یکی از موسسان واولین رئیس اداره این جمعیت بود همچنین در تاسیس این موسسه مادر شهادت طلب    محمود العابد و مادر شهید نعیم ،وهمسر شهید دکتر باسم نعیم وزیر سابق بهداشت حضور داشتند

سوال:این جمعیت چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

ما در این جمعیت کمکهای مختلف روحی ومعنوی واگاهی ارائه می دهیم ،وما به ایشان اموزش می دهیم خصوصا به همسران جوان شهدا تا بتوانند تصمیمات درست برای اینده بگیرند وازدواج بعدی که باعث مشکلات مابین انها وخانواده همسران شهیدشان وفامیل میشود وان خانوادها این ازدواج ها را ننگ می شمارند کمک می کنیم وما سعی می کنیم این بحران واین کشمکشها را بصورت قانونی و روحی حل کنیم همچنین برای کمک به زنان بیوه کنگره ای بنام حقوق زنان بیوه برای یک زندگی شرافتمندانه در سال ۲۰۰۹ برگزار کردیم .

سوال:از یک زن مسلمان چه انتظاری دارید؟

اول اینکه زن مسلمان از حوداث ومشکلات جهان اسلام اگاهی داشته باشد وبدینش چنگ زده وبداندکه انچه را اسلام به او بخشیده با انچه غرب ادعا می کند وطبل توخالی بیش نبوده وازادی ائرا برای بی بندوباری انهاست ودر مقابل انچه را که به اوداده اندبراای انها بسیار گران تمام شده است .

سوال:نحوه همکاری واشنایی شما با ام نضال فرحات رحمه الله چگونه بود ؟

اشنایی من با ایشان از سختی ها شروع شد.اولین بار در زندان المجدل در سال ۱۹۹۴که من برای ملاقات همسرم رفته بودم ایشان نیز برای ملاقات یکی از فرزندانش امده بودواین رفت وامدها ۳.۵سال طول کشید.

ام نضال قهرمان واسوه زن مسلمان میباشد ،در زمانی که ارزشهای مادی در خانواده ها بها داده میشود ودر غیاب ارزشها انسانی ودینی ،چنین شیرزنانی از نسل خنساءوخوله بنت الاوزریافت می شوند که در پایه ریزی شالوده این امت نقش افرینی می کنند ودر مقابل چشم ملیونها بیننده فرزند ش را برای عملیات شهادت طلبانه روانه کارزار می کند.

ایشان مفاهیم جدیدی را به نمایش گذاشت مادری که فرزندش را دوست وهمیشه نگران اوست اما بخل نمی ورزد واورا به خداوند تعالی هدیه می دهد .

ام نضال را اگر با او برخورد می کردی کوهی از ایمان می یافتی واو زنی از دوران زنان صحابه می یافتی واگر به چهرهاش می نگریستی نور چهره اش همه جا را روشن می کرد .

از موضع گیرهای موثر ایشان که مرا بسیار تحت تاثیر خو دقرارمی داد که هرگاه شخصی برای عیادت ایشان در اخرین روزهای حیات می امد ایشان با ان حال مریضی اش که شدت گرفته بود ایشان راضی نمی شدند مگر اینکه در مقابل مهمان بایستد وبراو سلام کند ومی گفت که این کمترین چیزی است که در مقابل انها می تواند انجام دهد ودر پایان می توانم بگویم که در اینجا بسیار فرق است بین کسی که قربانی می شود وبین کسی که قربانی شدن را بر خود فرض می کند .

سوال :اخرین سخنی که ام حسن برای امت اسلامی دارد بفرمائید:

ام حسن:هر مسلمانی روی مرزی ازمرزهای اسلام قرار دارد .فلا یوتین الاسلام من قبله ،ولیراجع کل منا نفسه . المجتمع۲۰۴۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا