آداب تلفن همراه موبایل

  • مهارتهای زندگی

    آداب استفاده از تلفن همراه

    خلیل هیبتی 1. در جلسات رسمی صدای زنگ گوشی خود را در حالت سکوت قرار دهید. برای  جواب دادن به تلفن، از جمع رسمی خارج شوید،سپس شروع به صحبت کنید. 2. اگر مجبور به پاسخ گویی در جمع رسمی هستید، ابتدا معذرت بخواهید، سپس با صدای آهسته، مکالمه را خلاصه کنید.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا