خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

آداب قضای حاجت

امام محمد غزالی لازم است شخص به هنگام قضای حاجت در صحرا و بیابان، به دور از دید بینندگان باشد و اگر امکان داشت در پشت حایل و پناهگاهی قرار گیرد و یا خودش را به چیزی بپوشاند و پیش از رسیدن به محل نشستن هیچ چیزی از عورتش بیرون نباشد و آشکار نگردد، لازم است در حین قضای حاجت روبه قبله و یا پشت به آن نباشد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@