آغاز آفرینش

  • علمی ، پزشک

    آغاز آفرینش

    آغاز آفرینش به سراغ علم نجوم می‌رویم: قرآن کریم در بارهء آغاز و پایان دنیای مادی، تئوری معین و روشنی را مطرح می کند؛ تئوریی که در واقع انسان عصر حاضر تا یک قرن قبل، از آن کم‌ترین شناختی هم نداشته است، اما انسان قدیم که حتی نمی‌توان گفت: راه‌یافتن این تئوری یا بخش‌هایی از آن به ساحهء تعقل آن،…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا