آغاز آفرینش

  • علمی ، پزشکPhoto of آغاز آفرينش

    آغاز آفرينش

    آغاز آفرينش به سراغ علم نجوم مي‌رويم: قرآن كريم در بارهء آغاز و پايان دنياي مادي، تئوري معين و روشني را مطرح مي كند؛ تئوريي كه در واقع انسان عصر حاضر تا يك قرن قبل، از آن كم‌ترين شناختي هم نداشته است، اما انسان قديم كه حتي نمي‌توان گفت: راه‌يافتن اين تئوري يا بخش‌هايي از آن به ساحهء تعقل آن،…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن