اختیار

  • مطالب جدیدجبر و اختیار

    ناسازگاری میان علم خداوند و اختیار انسان

    ناسازگاری میان علم خداوند و اختیار انسان اگر خداوند به گناه بندگان علم دارد چگونه آنها می توانند از این علم تخلف کنند؟ پس گناهی متوجه آنان نیست.   پرسش: آیا خداوند زمان و ساعت گناه بندگان را می داند ؟ اگر می داند پس آن فرد گناهکار نیست و اگر نمی داند پس علم خدا ناقص است؟   پاسخ…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا