اربابی

  • زندگی نامه

    مصاحبه با استاد مصطفی اربابی و آشنایی بیشتر با ایشان

    آشنایی با استاد بزرگوار مصطفی اربابی استاد مصطفی اربابی از چهره های شناخته شده اهل سنت ایران در میدان دعوت، ترجمه و تألیف می باشد وی از تربت جام  و عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران می باشد. تابش برای معرفی شخصیت های برتر و استفاده از تجارب این بزرگواران مناسب دید مصاحبه ای با ایشان ترتیب دهد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا