ارث زنان

  • مطالب جدیدتصویر ارث زنان، عدالت در ارث، سهم ارث زن بیشتر است

    ارث زنان، عدالت در ارث، سهم ارث زن بیشتر است

    ارث زنان، عدالت در ارث، سهم ارث زن بیشتر است ♦️میراث زن وقتی می گوییم: «در اسلام، زن کمتر از مرد ارث می برد یا مرد بیش از زن ارث می برد» آیا این جمله صحیح است؟ پاسخ مثبت است. حال اگر بگوییم: «در اسلام مرد کمتر از زن ارث می برد» چه؟ این جمله نیز صحیح است!! اگر بگوییم:…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا