ارث زنان

  • مطالب جدیدسهم ارث

    ارث زنان، عدالت در ارث، سهم ارث زن بیشتر است

    ارث زنان، عدالت در ارث، سهم ارث زن بیشتر است ♦️میراث زن وقتی می گوییم: «در اسلام، زن کمتر از مرد ارث می برد یا مرد بیش از زن ارث می برد» آیا این جمله صحیح است؟ پاسخ مثبت است. حال اگر بگوییم: «در اسلام مرد کمتر از زن ارث می برد» چه؟ این جمله نیز صحیح است!! اگر بگوییم:…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا