ارزان قیمت

  • خبر های جدیدتصویر ورود قرآن های پر غلط چینی به کشور

    ورود قرآن های پر غلط چینی به کشور

    گویا هشدارهای پیشین مسئولین سازمان دارالقران کریم درباره آکنده از غلط بودن این قرآن ها کارگر نیفتاده و همچنان ورود و سفارش قران کریم به کشورهای خارجی از جمله چین ادامه دارد، قرآن هایی که اگر چه قیمت پایینی دارند اما غلط های بسیاری، هم در متن عربی و هم در ترجمه فارسی آنان وجود دارد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا