ارکان عبادت شرايط پذيرش عمل صالح اخلاص صداقت سنت

  • عقیده

    ارکان عبادت- شرایط پذیرش عمل صالح

    نويسنده:دکتر عمر سلیمان اشقر/ ترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمین عبادتی که این سه رکن را نداشته باشند، از هیچ اعتباری برخوردار نیستند. پس تا زمانی که قصد و عزم و اراده ی راستین بوجود نیاید، عبادت تحقق نمی یابد؛ زیرا عبادت به یک آرزوی محض مبدل می گردد و انسان به انجام آن، همت نمی گمارد. در نتیجه، اراده و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا