اسباب تأخیر پیروزی

  • دعوت و داعی

    اسباب و دلایل به تأخیر افتادن پیروزی و نصرت خدا

    نويسنده: عبدالحميد البلالي / مترجم: قادر قادري خداوند قطعا" از اولياء‌و دوستان خود دفاع ميكند و اين وعده ا ي است از جانب او،‌ اما مشّيت و اراده ي باري تعالي چنان جاري شده است كه پس از آن كه اولياء و دوستان مخلصش از اسباب و عوامل رسيدن به پيروزي كمك گرفته و زمينه هاي مادي و معنوي آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا