خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

دنیا را نیک اندیشی اسلامی نجات خواهد داد

دنیا را نیک اندیشی اسلامی نجات خواهد داد نویسنده: احمد آلتون / مترجم: نایب قدرت گوجار بررسی نقش نیک اندیشی اسلامی؛ در گردهمائی سال 1997 در کینشاسای آفریقا [پایتخت کنگو کینشاسا(زئیر)] پیرامون بحث «در میان ادیان رقابت است یا توافق؟» کنفرانسی بر پا گردید. نماینده ی پاپ، آقای کاردینال جوزف اوبوتو باسخنرانی قابل تقدیرش چنین گفت: جوهر نیک بینی و نیک اندیشی اسلام تا امروز هنوز شناخته نشده است.  با درک اندیشه اسلام که با علم و منطق ممزوج و مخلوط است، صلح جهانی و سیاست سالم در حد وسیع به بار خواهد نشست. اما در این زمینه نیاز به …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@