اسلام فرانسوی

  • سياسي اجتماعياسلام فرانسوی

    اسلام فرانسوی و افراط گرایی اسلامی با عینک فرانسه

    اسلام فرانسوی و افراط گرایی اسلامی با عینک فرانسه نویسنده: محمد طلبه رضوان/ ترجمه : رسول رسولی کیا فرانسه، از اواخر قرن گذشته، شروع کرده به دخالت در نحوه دین داری شهروندان مسلمان و مهندسی کردن دینشان، آن هم مطابق دیدگاه سفید فرانسه! هنوز داعش ظهور نکرده بود که سیاست های فرانسه  نقش زمینه را هموار کرده بود برای ظهور…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا