اسلام گرایان و تجربه حکومت داری

  • بیداری اسلامی

    اسلام گرایان و تجربه حکومت داری

    نوینسده: استاد مصطفی محمد طحان/ مترجم:خالد عزیزی مشارکت اسلام گرایان در حکومت، به عهده گرفتن پاره ای از وزارتها توسط برخی از شخصیتهای اسلامی ، انعقاد معاهدات با برخی از سازمانها و امضای پیمانهایی با بعضی از نیروهای سیاسی همۀ اینها منازعات و کشمکشهای زیادی را درون حرکت خارج از آن برانگیخته است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا