اعتراضات اعتصاب مصر مبارك ابوالعز الحریری

  • اعتصاب و تظاهرات تا برکناری مبارک

    حاضران در این میدان همچنین برای شهدا و قربانیان تجاوزات نیروهای امنیتی حسنی مبارک نماز غائب اقامه کردند و پس از آن چندین سرود ملی را خواندند و با سر دادن شعارهایی خواستار کناره گیری مبارک و محاکمه وی شدند.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا