امنیت

  • دعوت و داعی

    اسلام و مسلمان خواهان ، صلح ، آشتی و امنیت هستند

    اسلام و مسلمان خواهان ، صلح ، آشتی و امنیت هستند نوشته: ابراهیم نویری / ترجمه: عبدالخالق احسان امنیت، صلح و آرامش شرط اساسی از شروط استقراری محسوب می گردد که دانشمندان تاریخ و جامعه شناسی آن را نخستن عامل از عوامل و اساسات ضروری تمدن و نهادینه سازی پایه های پیشرفت و ترقی انسانی قلمداد کرده اند. اما منازعه،…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا