خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

چگونه اعضای خانواده توقعات خود نسبت به هم را مدیریت کنند؟

چگونه اعضای خانواده توقعات خود نسبت به هم را مدیریت کنند؟  انتظارات یکی از مهمترین عوامل در تعیین رفتارهای هر فرد نسبت به دیگران است. این موضوع در یک خانواده که اعضای آن روابط نزدیکتری با یکدیگر دارند بیشتر خود را نشان می دهد و بی توجهی هر یک از اعضای خانواده به خواسته های عضو یا اعضای دیگر ممکن است باعث ایجاد تنش و برخورد در خانه شود. دکتر پرویز رزاقی روانشناس سطح انتظارات را یکی از پارامترهای موثر بر بروز پرخاشگری در افراد ذکر کرد و  گفت: زمانی که انتظارات و توقعات فرد برآورده نشود باعث احساس ناکامی …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@