انحراف جنسی نوجوانان

  • تربیت فرزندان

    با انحرافات جنسی نوجوانان چگونه رفتار کنیم؟

    با انحرافات جنسی نوجوانان چگونه رفتار کنیم؟ نویسنده:  استاد دکتر محمدرضا شرفی نظر به این که یکی از حساسترین و خطیرترین برخوردهای تربیتی، برخورد و مواجهه با نوجوان مبتلا به یکی از انحرافات جنسی است؛ لذا توصیه هایی چند در این زمینه جهت اطلاع خانواده ها و اولیا و مربیان می نماییم: کتمان سرّ انحراف امری است که با فطرت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا