خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

وای بر روزی که نمک مصلحان، دعوتگران و مدعیان بگندد!!!

محمد احمد راشد

وای بر روزی که نمک مصلحان، دعوتگران و مدعیان بگندد!!! نویسنده: : محمد احمد راشد / ترجمه: محمود ادبی، ادریس عبدالله زاده روایت شده است که بنده‌ای هدایتگر و دعوتگر به سوی خداوند، روی به یارانش در اطراف خود نگریست، پس زیبایی عبادت و برادری که بین آنان بود برای او بسیار خوشایند بود، سپس بار دیگر اندیشمندانه و با دیدی دیگر به آنان نگاهی افکند و سرش را پایین انداخت و با احساسی آمیخته با شادی و ترس به آنان گفت: (ای کسانی که مانند نمک زمین هستید فاسد نشوید؛ زیرا اگر چیزی فاسد بشود و بگندد تنها نمک …

ادامه نوشته »»»

زن باعث انحراف یا عامل سازندگی دعوتگر

نویسنده: استاد مرحوم فتحی یکن امیر جماعت اسلامی لبنان / ترجمه : عبدالله خاموش هروی آري، موانع زيادي بر سر راه دعوت گران قرار دارد كه اسباب انحراف دعوت گران را فراهم مي آورد، كه ما به اختصار دو موضوع مهم را مورد بررسي قرار مي دهيم: نخست زن كه به عنوان نخستين وسيله انحراف ديده شده است. زن نه تنها در زندگي دعوت گران_ بلكه در زندگي همه مردم_ نقش بارزي دارد.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@