برده داری در اسلام

 • اندیشهمصطفی ابراهیم زلمی

  چگونگی نابود کردن نظام برده داری به شیوه ی تدریجی در اسلام

  چگونگی نابود کردن نظام برده داری به شیوه ی تدریجی در اسلام نویسنده : پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده  دلیل این که قرآن کریم شیوه ی تدریجی را در تحریم بردگی انسان برای برادر انسانی خود به کار گرفته این است: هنگامی که اسلام آمد، تعداد بردگان بیشتر از انسان های آزاده بود اگر اسلام یک دفعه…

  ادامه »»»
 • اندیشه

  مسئله ی بردگی در اسلام و جهان

  مسئله ی بردگی در اسلام و جهان نویسنده: مصطفی الرّافعی (دکترای حقوق از دانشگاه پاریس)  / مترجم: دکتر محمود رضا افتخارزاده نخستین مشکل پیچیده و بس کهن جهانی که اسلام با آن روبرو شد مشکل بردگی بود که در سراسر جهان به عنوان یک تقدیر و مشیّت وجود داشت. اسلام این فاجعه بزرگ انسانی را سدّ راه تحول و تکامل…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا