بررسي خانواده و روابط خویشاوندی کُردها

  • كردستان

    بررسی خانواده و روابط خویشاوندی کُردها

    نويسنده : سامال عرفانی  «واژه ها و اصطلاحات و تعبیرهایی که در طی تاریخ در زبان های جوامع انسانی پدید آمده و به کار رفته اند در فهم حوادث و شیوه های زندگانی و اندیشه ها و آرزو های آن جوامع هستند. مطالعه چنین مجموعه ای می تواند سر گذشت فرهنگی هر یک از جوامع را به طریقی بازگو کند.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا