برچسب زدن به کودکان

  • تربیت فرزندان

    مراقب برچسب زدن به کودکان خود باشید!

    نويسنده: دکتر دیل جاکوبس و رنی گوردون جاکوبس / مترجم: مهدی قراچه داغی ما با همه نیات خیری که داریم، اغلب حرف هایی می زنیم که خوشایند فرزندانمان نیست. در واقع به آن ها برچسب هایی می زنیم تا رفتارشان را محدود کنیم.این قبیل عبارات روی تصویر ذهنی کودک تأثیر می گذارند و می توانند روزی جامه عمل بپوشانند. زیرا…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا