بندگان خدا

  • مطالب جدیدعمر تلمسانی

    ویژگی های بندگان خدا، ۶۵ خصلت و ویژگی بندگان خدا در آیات قرآن

    ویژگی های بندگان خدا، ۶۵ خصلت و ویژگی بندگان خدا در آیات قرآن نویسنده: استاد عمر تلمسانی /ترجمه: عبدالخالق احسان ویژگی های بندگان خدا، که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، امید است سبب روشنگری شود بر هر مومن مسئولیت پذیری. بیداری اسلامی، مسلمانان را متحد ساخته و شکاف های که…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا