بیست نکته ی قابل تأمل برای حرکات اسلامی

  • بیداری اسلامی

    بیست نکته ی قابل تأمل برای حرکات اسلامی

    بیست نکته ی قابل تأمل برای حرکات اسلامی                                                                             عزيز صادقی                            ************************************* 1- حركت نبايد فقط به صالح و سامع بودن افراد اکتفا کند ، بلکه باید به فکر تربیت مبلّغانی مصلح ، پویا ، فعّال و خلّاق باشد که بتوانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند . 2 – چالشی که حركت باید به آن بپردازد ، عبارت است از…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا