تاریخچه زبان کُردی

  • كردستان

    زبان کُردی در آینه‌ی تاریخ

    زبان کُردی در آینه‌ی تاریخ کردنژاد اسعدی زبان، تنها وسیله اظهار خیال نیست، بلکه در نقش بستن خیال‌ها و تصورات در مغز انسان نیز نقش اساسی دارد. زبان پایه و اساس فرهنگ هر ملت است. با نابود شدن آن گویندگان آن زبان نیز ریشه‌کن خواهند شد.حفاظت از اصالت زبان برای گویندگان آن زبان مایه‌ی بالندگی است. زبان، نگهدار تمدن و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا