خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تجديد و نوگرائي در دين

تجديد و نوگرائي در دين                                                                   عزیز صادقي                                      نوگرائي ديني در مفهوم درست آن عبارت است از برانگيختن و احياي ثوابت و مباني دين با ايجاد تطوّر و دگر شدن در مفهوم فروع تا مگر به پرسشهاي تازه و رخدادهاي نو پديدار گشته در عرصه ي واقعيات زندگي مسلمان ، در عين حفظ صلاح و صلاحيّت ثوابت و مباني ديني در هر زمان و مكاني به اقتضاي اين روزگار پاسخ هاي استوار داده شود و با پيوند و سنجش ميان ‹ فقه واقع › و ‹ فقه احكام › به نوگرائي در فروع ، يعني فقه ، كه همان علم فروع دين است بيانجامد .  در اين جريان تجديد و نوگرائي پوابت دين در هر زمان و مكاني با نوگرائي در اموري كه متغييرات و پرسشها و رخدادهاي تازه زمينه ي پيدايش آنها را فراهم مي كنند ، سازگاري و توازن و همخواني دارد . و اين امر هيچ تناقضي با امر كمال و كامل شدن دين ندارد چرا كه اصول و ثوابت دين با كامل شدن دين ، كامل گشته اند ، اما آفاق و آثار و فروع ناشي از آن همواره در حال رشد ، تغيير و تطوّر مي باشد 

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@