تحولات ترکیه

  • خبر های جدید

    اتحاديه‌ي جهاني علماي و حمایت از موفقیت های ترکیه

    اتحاديه‌ي جهاني علماي و حمایت از موفقیت های ترکیه اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان از قوانين و شيوه‌هايي که به فساد اخلاقي و اجتماعي در ترکيه پايان مي‌دهد کاملا حمايت مي‌کند اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان از قوانين و شيوه‌هايي که به فساد اخلاقي و اجتماعي پايان مي‌دهد و با سرشت سالم بخش اعظم ملت ترکيه سازگاري دارد کاملا حمايت مي‌کند؛ اتحاديه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا