تحولات ترکیه

  • خبر های جدید

    اتحادیه‌ی جهانی علمای و حمایت از موفقیت های ترکیه

    اتحادیه‌ی جهانی علمای و حمایت از موفقیت های ترکیه اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان از قوانین و شیوه‌هایی که به فساد اخلاقی و اجتماعی در ترکیه پایان می‌دهد کاملا حمایت می‌کند اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان از قوانین و شیوه‌هایی که به فساد اخلاقی و اجتماعی پایان می‌دهد و با سرشت سالم بخش اعظم ملت ترکیه سازگاری دارد کاملا حمایت می‌کند؛ اتحادیه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا