تنفر نژادی

  • اندیشه

    منع تبلیغ به جنگ و ترغیب به تنفر نژادی، ملی یا مذهبی

    منع تبلیغ به جنگ و ترغیب به تنفر نژادی، ملی یا مذهبی نویسنده : جوانمیر عبدالهی از جمله مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان محدودیت بر اجرای حق آزادی بیان معرفی شده است، ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر)…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا