توّاب

  • الله - خداوندتواب

    اسماء الله، درس هجدهم، توّاب/توبه

    اسماء الله، درس هجدهم، توّاب/توبه برسی صفت توّاب ابلیس تکبّر کرد. از امر ربّش به سجده، سرپیچی کرد (۲:۳۴). خدا بهش فرصت داد بلکه بهتر فکر کنه، متوجه اشتباهش بشه و برگرده. ازش پرسید: مَا مَنَعَکَ، چی مانع اطاعتت شد؟ (۷:۱۲) کلمۀ منع رو یادش داد، تا مثلا بگه غرورم مانع شد، حسادتم مانع شد. اما بجای اینکه سرش رو…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا