خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تکفیر کردن دیگران یک انحراف خطرناک

استاد مصطفی مشهور / مترجم : عبدالواحد لشکر زهی در راه دعوت همیشه انحراف فکری خطرناکتر از انحراف استراتژیکی است چون هنگامی که تفکر و ایدئو لوژی صحیح با شد، می توانیم بوسیله آن استراتژی را تصحیح نماییم ولی اگر انحراف در عقیده باشد موجب می شود که حرکت از همان ابتدا غلط آغاز  شود و چون خطا در عقیده است هرگز نمی شود آن را اصلاح نمود.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@