جدیت در نماز

  • تربیت، اخلاق و تزکیهتصویر چند نکته برای تقویت جدیّت در نماز

    چند نکته برای تقویت جدیّت در نماز

    چند نکته برای تقویت جدیّت در نماز اگر نسبت به انجام فریضه نماز کاهل هستیم، یا خدای ناخواسته نماز نمی خوانیم و یا از خواندن نماز لذت نمی بریم، چه کنیم؟ چه عوامل و موانعی در انجام عارفانه و عاشقانه این فریضه ی مهم الهی، نورانی وجود دارد؟ چه محورها و مدارهایی را باید لحاظ کنیم که پاسخ صحیح و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا