جنگ قدرت ها

  • خبر های جدیدامید عزیزیان

    دولت متزلزل عراق در گیرودار منازعه داخلی و جنگ قدرت ها

    دولت متزلزل عراق در گیرودار منازعه داخلی و جنگ قدرت ها نویسنده: امید عزیزیان پس از سقوط رژیم بعث، عراق وارد تاریخ نوینی شد که هنوز ثباتی را تجربه نکرده است. عراق پسا صدام همواره دارای دولتی متزلزل و بدون ثبات بوده که محل زورآزمایی قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. پس از سقوط صدام تا…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا