جهاد رسانه ای

  • دعوت و داعی

    جهاد با زبان از منظر علامه قرضاوی

    جهاد با زبان از منظر علامه قرضاوی – جهاد با زبان و نقش رسانه ها یکی از نوع های جهاد واجب در اسلام بر مسلمان و مرتبه های آن جهاد کردن با زبان و سخنوری است ، هر اندازه که در توان و طاقت انسان است و آن هم با تبلیغ و تعر یف کردن از محاسن و زیبایی های…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا