جهان در حال فروپاشی

  • سياسي اجتماعي

    جهان در حال انتقال بزرگ است… یا در حال فروپاشی؟!

    جهان در حال انتقال بزرگ است… یا در حال فروپاشی؟! دکتر محمود سریع القلم تصور مي كنند كه جهان در حال فروپاشي است، در حالي كه اطلاعاتي كه من ارائه كردم نشان مي دهد جهان در حال انتقال بزرگ است و شهروندان در اكثر كشورهاي دنيا كه شامل آفريقا هم مي شود، امروز از زندگي بهتري برخوردار هستند. محمود سريع…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا