حجاب تركيه

  • خبر های جدید

    نتایج تحقیقات جدید در مورد حجاب در ترکیه

    تحقیقات جدیدی که در ترکیه با موضوع مناقشه برانگیز حجاب انجام شده نشان می دهد بیشتر مردم این کشور از حجاب حمایت کرده و ۷۸ درصد مردم نیز با ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور مخالف هستند.به نقل از روزنامه زمان ترکیه، طی سالهای متمادی، طرفداران ممنوعیت مناقشه برانگیز حجاب در ترکیه با دستاویز اینکه حجاب و روسری یک نماد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا