خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

علایم جعلی بودن در سند حدیث چیست؟

علایم جعلی بودن در سند حدیث چیست؟ : محمد غزالی /مترجم: داود ناروئی راوی حدیث، کذاب و دروغگو و معروف به دروغگویی باشد و حدیث را فردی ثقه نیز روایت نکرده باشد. جاعل حدیث به جعل نمودن آن اعتراف نموده باشد. راوی از استادی نقل کند که ملاقات و دیدار وی با آن استاد ثابت نشده، یا اینکه پس از درگذشت وی به دنیا آمده و یا اینکه در مکانی که ادعای شنیدن حدیث را در آن نموده، داخل نشده باشد. گاه جعلی بودن یک روایت از وضعیت راوی و انگیزه های روحی و روانی او بدست می آید. نمونه …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@