خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

حرکت و قیام ملت

نويسنده: دكتر محمد بديع/ مترجم –ابوبکر عمر رضاء بر همین اساس ما فقط از خط می ترسیم  تنها بر او تکیه می کنیم و فقط  از او خود را عزت و ارجمند ی می خواهیم و تنها بر او توکل می کنیم خداوند عدل را پایه واساس جامعه قرار داده  .عدل، دعوت به صمیمت و هماهنگی  ودوستی و عشق میکند باعث اطاعت و فرمانبرداری می شود  ، سرزمین را آباد ،  واموال و دارایی را فراوان ، وفرزندان را پر برکت می کند  وحاکمان امین ودرست کار     می سازد  .بنا به همین اساس است که خداوند به عدالت امر فرموده  ومی فرمایید

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@