حرکت

  • مقالات ارسالی

    حرکت و قیام ملت

    نويسنده: دكتر محمد بديع/ مترجم –ابوبکر عمر رضاء بر همین اساس ما فقط از خط می ترسیم  تنها بر او تکیه می کنیم و فقط  از او خود را عزت و ارجمند ی می خواهیم و تنها بر او توکل می کنیم خداوند عدل را پایه واساس جامعه قرار داده  .عدل، دعوت به صمیمت و هماهنگی  ودوستی و عشق میکند…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا