حزب افراطی فرانسه

  • خبر های جدید

    اظهارات ضد اسلامی، لوپن را به دادگاه کشاند

    اظهارات ضد اسلامی، لوپن را به دادگاه کشاند رئیس حزب افراطی جبهه ملی فرانسه به دلیل بیان اظهاراتی علیه دین اسلام و مسلمانان در ماه اکتبر دادگاهی می شود.  «مارین لوپن» رئیس حزب راست افراطی حرکت ملی به دلیل مقایسه اقدامات و اعمال عبادی مسلمانان با آلمان نازی محاکمه می شود. محاکمه وی در ماه اکتبر برگزار می شود. لوپن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا